Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Få skjutbanor skaffar miljötillstånd

Från 2016
Uppdaterad 21.10.2016 08:46.
Få skjutbanor skaffar miljötillstånd - Spela upp på Arenan

Många skjutbanor i Österbotten saknar miljötillstånd. Att skaffa tillstånd kan bli dyrt för skytteföreningar och reglerna för när man behöver tillstånd är inte helt entydiga.

NTM-centralens siffror visar att det finns 26 skjutbanor med aktiv verksamhet i Österbotten. Av dem har bara fem miljötillstånd. I Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten sammanräknat finns 86 aktiva skjutbanor varav 45 har miljötillstånd. I hela landet har drygt 40 procent av de aktiva skjutbanorna miljötillstånd, enligt NTM-centralens register.

Siffrorna kommer från kommunerna och det kan ta länge före de uppdateras. Att andelen för Österbottens del är mycket låg kan alltså bero på att få skjutbanor har ansökt om tillstånd men också att kommunerna inte har anmält givna miljötillstånd till NTM-centralens system.

Det är kommunerna som beviljar miljötillstånd för skjutbanor. Närings-, trafik- och miljöcentralerna har hand om tillsynen på förorenade markområden, alltså i praktiken marken där en skjutbana finns. Skytteverksamheten orsakar bland annat blyföroreningar i marken.

Jägaren och skytten Henrik Gullans står på Eidets skjutbana med ryggen mot kameran. I händerna håller han ett halvautomat gevär och på huvudet har han hörselskydd.
Bildtext Närpes Skytteklubb är en av få föreningar som har skaffat miljötillstånd för sin skjutbana.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Inte vanligt med tillstånd

Närings-, trafik- och miljöcentralen kräver inte längre att marken vid en skjutbana saneras omgående. Istället kan tillståndet beviljas med villkoret att saneringen görs när verksamheten på skjutbanan avslutas. Ilkka Närhi som är geolog på NTM-centralen säger att det beror på omständigheterna när tillstånd kan beviljas.

Västkustens miljöenhet beviljar miljötillstånd i sina sju kommuner. Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander säger att det tills vidare inte alls är vanligt att skjutbanor har miljötillstånd.

- Vi har flera skjutbanor som borde ha miljötillstånd men det har varit oklart med den här proceduren, om man kan ge miljötillstånd eller om man ska kräva att marken saneras före.

Fler ansökningar väntas

Harriet Perus-Marander tror att förändringen kan göra att fler skytteföreningar ansöker om miljötillstånd.

- Det tror jag säkert. Det är ju den stora frågan som har gjort det svårt att behandla miljötillstånd. Säkert finns det många andra nu som vi kan gå vidare med.

Kostnaderna för att få ett miljötillstånd gör att många skytteföreningar vill undvika att ansöka om det in i det längsta. Att få själva tillståndet är inte så dyrt. Däremot kan markundersökningarna som behövs kosta tiotusentals euro.

- Oberoende om en sanering behövs eller inte så måste de ju undersöka marken och veta vad som finns där, säger Harriet Perus-Marander på Västkustens miljöenhet.

Diskussion om artikeln