Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Wallin: Finland bör överväga att godkänna aktiv dödshjälp

Från 2016
Blombukett på bord.
Bild: YLE / Marcus Rosenlund

Riksdagsledamot Stefan Walllin (SFP) vill väcka debatt om ämnet eutanasi. I ett skriftligt spörsmål frågar han om regeringen har för avsikt att anpassa lagstiftningen så att den möjliggör aktiv dödshjälp i Finland.

Han frågar också om regeringen är medveten om den starka folkopinionen för eutanasi i Finland.

Spörsmålet har undertecknats av 24 riksdagsledamöter. Wallin säger att den främsta avsikten med spörsmålet är att väcka en bred samhällelig debatt om ett tema som länge har varit tabubelagt.

- Ämnet engagerar många människor som av olika orsaker konfronteras med livets slutskede, och de känsliga frågor som förknippas med det, säger Wallin.

Stefan Wallin.
Bildtext Stefan Wallin (SFP)
Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Man bör inte misstänkliggöra motiven hos dem som anser att aktiv dödshjälp borde vara ett alternativ för den som vill och uppfyller kraven, säger Wallin.

Han säger att det i dag i Finland inte finns möjlighet för en person som lider av en obotlig sjukdom som oundvikligen leder till döden eller som i alla fall kommer att ha kontinuerliga, outhärdliga smärtor livet ut, att på egen begäran kunde få aktiv dödshjälp.

- Ur patientens synvinkel är eutanasi i slutändan en fråga om människans rätt att bestämma över sitt eget liv. Det finns ingen etisk norm som kan frånta den döende denna subjektiva rätt, heter det i spörsmålet till regeringen.

Tre andra europeiska länder har legaliserat eutanasi. Nederländerna, Belgien och Luxemburg.

Diskussion om artikeln