Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Museiverket vill inte att Rewell Center ska växa

Från 2016
Uppdaterad 21.10.2016 17:12.
Rewell Centers utsida mot torget
Bildtext Rewell Center vid Övre torget.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Planerna på att bygga ut Rewell Center på Övre torget i Vasa kan gå i stöpet. Närings-, trafik- och miljöcentralen och Museiverket anser att planerna på utbyggnaden inte håller streck.

NTM-centralen i Södra Österbotten har hört Museiverket och kommit fram till att planen om att flytta fram glasväggen på Övre torget några meter inte bör få bygglov. Centralen har överklagat Kiinteistö Oy Ylätoris bygglov.

I Museiverkets utlåtande om bygglovet den konstateras att Vasaarkitekten Viljo Revell är en av Finlands internationellt mest kända 1950- och 1960-talsarkitekter och att byggnadshelheten Rewell Center är av stor nationell betydelse.

Museiverkets åsikt är att den plan som nu beviljats bygglov inte bör genomföras. I ett pressmeddelande konstaterar verket att planen skulle "förändra den centrala planeringsprincipen för fasaden". Den indragna gatunivåvåningen borde förbli indragen, anser Museiverket. Arkadgången som fastighetsbolagen vid Övre torget vill glasa in ses också som viktig med tanke på stadsmiljön.

På Vasa stad håller tf byggnadsinspektör Paula Kemppinen inte med.

- Arkadgången har redan byggts bort i bägge ändor av huset, både mot Vasaesplanaden och mot Hovrättsesplanaden. Därmed fyller arkadgången inte sin ursprungliga funktion, säger Kemppinen.

- Om man i stället gick in för att förenhetliga utseendet på reklamskyltarna på fasaden skulle det ha mycket större - och bättre - inverkan på stadsbilden, anser Paula Kemppinen.

NTM-centralen stöder sig på Museiverkets utlåtande och anser att det beviljade bygglovet strider mot skyddsbestämmelsen i den gällande detaljplanen. I samband med beredningen har man inte heller hört grannarna, säger NTM-centralen.

Enligt Paula Kemppinen på Vasa stad får byggnads- och miljönämnden ta ärendet till ny behandling.

Diskussion om artikeln