Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Världens tryggaste framtid finns i Korpo

Från 2016
Uppdaterad 23.10.2016 16:18.
stabshuset i korpo
Bildtext Korpo samlar mycket människor sommartid, men hur får man dem att bosätta sig här?
Bild: Yle/Johanna Ventus

Inflyttning, camping och turism, samt Korpo Art Island. Det var de tre viktigaste sakerna för de Korpobor som på lördagen samlades för att diskutera utvecklingen och framtiden i kommundelen.

Före seminariet hade Korponämnden samlat in utvecklingsförslag av invånare och deltidsbor i Korpo. Sammanlagt svarade 99 personer på enkäten.

Utgående från de förslagen diskuterade man nu vidare Korpos framtid. Och man nöjde sig inte enbart med att diskutera, utan man listade vilka saker som är viktigast att åtgärda, vem som ansvarar för att något händer, när det ska vara gjort och vilka mål man har.

Man började på en handlingsplan för Korpo - Vision 2025. Målsättningen var att välja sådana utvecklingsförslag och förbättringsförslag som kunde beaktas redan nästa år i verksamheten eller i budgeten.

Inflyttning den viktigaste biten

Befolkningen i Pargas stad blir äldre och det dör fler än det föds. Därför är inflyttning en av stadens spetshandlingar i år och målet är att i slutet av 2016 ha 50 fler invånare än vad man hade i början av året.

Särskilt i skärgården minskar antalet invånare, och därför vill Korpo bryta en negativ trend. Men det är lättare sagt än gjort, visste Korpoborna.

Det räcker inte med att den åboländska skärgården upplevs som en av de tryggaste platserna i världen, om där inte finns jobb, service och någonstans att bo.

Enligt Pargas informationschef Anne-Maarit Itänen finns det nog lediga tomter, men folk är inte så intresserade av att bygga eget längre.

- Folk borde kunna hyra hus för att prova på att bo här först. Sedan kanske de bygger eget.

Men det finns bara ett fåtal hyresbostäder i skärgården, och i Korpo är de ännu färre efter att ett radhus brann ner i början av september, och man beslutade att inte bygga upp det igen. Länk till artikeln Eldhärjat radhus i Korpo rivs

På andra orter har man kontaktat dödsbon och andra som äger tomma hus, men i Korpo finns inte många sådana. De flesta husen som ser tomma ut används som fritidsbostäder.

Det finns nog några lediga hyresbostäder, men inget samlat register. Nu enades man om att alla lediga lägenheter ska finnas synligare framme på stadens och Memeras webbplatser, och att man länkar till varandras sidor.

Korpobor sitter runt ett bord i Kommunalgården och diskuterar kommundelens framtid vid ett seminarium i oktober 2016.
Bildtext Det blev livlig diskussion i Kommunalgården om Korpos framtid.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Välkomstkommitté uppvaktar nya invånare

En annan sak man kom överens om är att man kunde välkomna nya invånare bättre.

Staden skickar ut ett välkomstpaket till nyinflyttade, men där finns inget särskilt om den kommundel dit man flyttat.

- Men det finns inget som hindrar att man lägger till lokal information, intygade Itänen.

Där kunde Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas presentera sitt utbud av föreningar, kulturaktiviteter, idrott och andra evenemang där man skulle få träffa ortsbor.

Men dessutom kunde nyinflyttade bli välkomnade personligen, med en blomma och en välkomsthälsning. På någon ort hälsar man till och med nya invånare välkomna med orden. "Du får ta emot kläder eller jobba i kaféet på vår nästa fest, så lär du känna fler personer".

Mötet enades om att Pro Korpo funderar vidare på en välkomstkommitté och på om man behöver en inflyttningscoach. Ett stormöte kommer att hållas före maj.

Campingen en långkörare

I enkäten som gjordes bland Korpobor var det många som efterlyste en campingplats och ett ställe där husbilar får parkera.

I dag parkerar husbilar i närheten av centrum eller Verkan, fastän det annars också är ont om parkeringsplatser.

Då det i höst samtidigt startats ett projekt kring vandringsleden S:t Olavsleden genom Åbolands skärgård kan det finnas ett ännu större behov att enklare övernattningsplatser.

Saken har diskuterats i flera repriser, men det har varit svårt att enas om vilket det bästa stället skulle vara.

Mötet konstaterade att miljönämnden håller på och funderar på fler parkeringsplatser i centrum, och man uppmanar Företagarföreningen att igen försöka lösa campingfrågan.

Korpo Art Island(s) ska göra Korpo känt

Den tredje stora helheten man diskuterade på utvecklingsseminariet var projektet Korpo Art Island, där målet är att stärka stolthetskänslan och identitetskänslan via all den fina konst och kultur som skapas på ön.

En stor grupp människor står under ett tälttak för att komma undan regnet då de lyssnar på klassisk musik under evenemanget Sibelius i Korpo år 2011.
Bildtext Konsert i samband med evenemanget Sibelius i Korpo år 2011.
Bild: Yle/ Nora Engström

Eller egentligen borde man kanske tala om kulturen på öarna, för jazzen, folkmusiken, filmfestivaler, klassik musik, konstvandringar, utställningar och konstkurser ordnas både på fasta Korpo och på de större öarna.

Det här borde utnyttjas och säljas för att göra Korpo känt både internationellt och nationellt, men också internt.

Pia Prost från Skärgårdshavets Biosfärområde lovade att undersöka läget för ett sådant projekt. Det första mötet hålls ännu under 2016.

Ungdomarna borde påverka

På utvecklingsseminariet diskuterades också cykelvägar, avfallshantering, vattenled till centrum, och en massa andra saker som kommit fram i invånarenkäten.

Tyvärr var det bara fyra personer under 18 år som hade kommit med utvecklingsförslag, så nu ska också de unga engageras. Via lärarna och ungdomsarbetarna ska alla skolelever få säga sina åsikter om vad som borde utvecklas. Är det fortfarande en skejtpark som är högsta prioritet?

Det är ingen vits att planera skejtparker, klätterbanor eller frisbeegolfbanor som i de i andra kommundelarna i Pargas, om inte initiativet kommer från och intresset finns hos de unga själva.

Diskussion om artikeln