Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Jordens koldioxidhalter överskred kritisk gräns

Från 2016
Uppdaterad 24.10.2016 17:41.
Träbränning vid en kolfabrik i Filippinerna
Bild: FRANCIS R. MALASIG/EPA

Mängden koldioxid i atmosfären har överstigit en kritisk gräns, meddelar den Meteorologiska världsorganisationen WMO.

Mängden koldioxider i atmosfären överstiger nu 400 miljondelar (ppm). Gränsen har överskridits också tidigare regionalt och tidvis men nu ger två oberoende mätningar som resultat att halterna i medeltal i jordens atmosfär överskrider gränsen, berättar generalsekreteraren vid WMO, Petteri Taalas.

Forskarna har kunnat förutspå ökningen av koldioxidhalterna eftersom de har stigit i snabb takt under industrialiseringen.

Under fjolåret tilltog halterna på grund av fenomenet El Niño som förorsakar torka och skogsbränder. Det finns alltså mindre växtlighet än tidigare som suger upp koldioxid ur luften.

Andelen växthusgaser i atmosfären är nu högre än någon gång på åtminstone 800 000 år, tror FN:s klimatpanel.

Halterna av koldioxid var före industrialiseringen 278 ppm, det vill säga halterna är nu 44 procent högre än då. Samtidigt har också halterna av andra växthusgaser stigit. Det finns 156 procent mera metan och 21 procent mera kväveoxid än före industrialiseringen.

Diskussion om artikeln