Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands pensionssystem fjärde bäst i världen - men ändå under press

Från 2016
Uppdaterad 24.10.2016 16:41.
Pensionärer motionerar i en gymnastiksal.
Bildtext Pensionärerna är i dag en aktiv åldersgrupp.
Bild: YLE / Hanna Othman

Finland placerar sig på fjärde plats i en internationell pensionsjämförelse. Men bäst i världen är Finland då det gäller tillförlitligheten och öppenheten i pensionssystemet.

Den internationella jämförelsen har gjorts av australiensiska Mercer Global Pensions Index. Den årliga jämförelsen bedömer om pensionerna är tillräckliga, systemet är hållbart och administrationen tillförlitlig.

I år deltog 27 länder i jämförelsen. Etta var Danmark följt av Nederländerna och Australien.

Finland låg på sjätte plats i den föregående mätningen, men passerade nu Sverige och Schweiz. För första gången bedömdes Finland enligt innehållet i pensionsreformen som träder i kraft nästa år.

Finland har låg sysselsättningsgrad bland äldre

Enligt direktör Mikko Kautto på Pensionsskyddscentralen bidrog särskilt beslutet att höja åldersgränserna till Finlands placering.

Jämförelsen efterlyser, som flera gånger tidigare, fortsatta reformer i Finland. Minimipensionen borde höjas, liksom pensionsavgifterna och fonderingen. Om fler äldre skulle jobba skulle också det höja Finlands poäng.

Finland borde också överväga möjligheten att dela på pensionsrätten. I Tyskland och USA har makar under vissa förutsättningar rätt till den andras pensionsskydd då äktenskapet upplöses.

Enligt Mikko Kautto är det bara riksdagen som kan ändra minimipensionen. Sysselsättningen igen beror på arbetsgivarens vilja och möjligheter. Och då det gäller makars pensionsrätt utgår man i Finland från att rätten till pensionsskydd är individuell.

Livlig pensionsdebatt i slutet av året

Också om Finland nyss har reformerat pensionssystemet fortsätter debatten om pensionerna

En orsak är förre riksdagsledamoten Kimmo Kiljunens (SDP) medborgarinitiavtiv om att slopa det brutna indexet. Riksdagen ska behandla ärendet senare i höst, Förslaget finns också i form av en motion som socialdemokraternas partikongress behandlar i februari.

Det brutna indexet är vid det här laget tjugo år gammalt. Då pensionerna höjs beaktas sedan 1995 löneindex till tjugo procent och prisindex till åttio procent.

Kiljunen föreslår att pensionerna binds enbart till löneindex, alltså att löner och pensioner ökar i samma takt.

Kiljunen har fått stöd av partiets tidigare ordförande, både Pertti Paasio och Ulf Sundqvist, men inte av försäkringsbolagen eller pensionsmatematiker.

Pensionen stora årsklassernas lottovinst?

Troligt är att både riksdagen och den socialdemokratiska kongressen avvisar förslaget. Socialdemokratiska profilen Marianne Laxén, som själv är aktiv inom Pensionstagarnas centralförbund, hyser ingen förståelse för Kiljunens förslag.

- Förslaget är bra för mänskor med höga pensioner, men folk med folkpension eller garantipension berörs inte. Det är en helt tokig idé ur rättvisesynpunkt, säger Marianne Laxén.

För unga i dag är förslaget förödande, enligt försäkringsbolagen. Deras beräkningar säger att pensionsfonderna med sina 180 miljarder i dag, är uttömda på 2060-talet. Kiljunen däremot är övertygad om att fonderna visar fortsatt god avkastning, och volymen ökar

Senare den här veckan publiceras verket Eläketurma (= Pensionsdöden), skrivet av redaktörerna Teemu Muhonen och Jari Hanska.

De hävdar att pensionssystemet för de stora årsklasserna är en automat, du matar in en euro och får fyra euro tillbaka. Det så kallade hållbarhetsunderskottet är en följd av att pensionsutgifterna stiger. Och allt ska skäras ner, utom arbetspensionerna.

Dagens 51-åringar vet inte när de går i pension

Pensionssystemet ändras alltså vid årsskiftet. Från och med början av nästa år finns det inte längre någon övre gräns för hur länge man får jobba innan man går i pension.

Pensionsåldern höjs för personer födda 1955 och senare med 3 månader åt gången.

Men jobb över den högsta pensionsåldern ger inte högre pension. De som är födda 1957 eller tidigare slutar tjäna in pension när de fyller 68 år.

Är du född 1958-1961 ökar inte pensionen om du jobbar efter att du har fyllt 69 år, för 1962-1964 födda är gränsen 70 år.

För yngre årsklasser, personer födda år 1965 eller senare, har man inte ännu bestämt vilken gränsen kommer att vara. De här personernas pensionsålder kommer att fastställas då de fyller 62 år, år 2027.

Bonustillväxten slopas och ersätts av ett nytt system. Varje månad du jobbar över den lägsta pensionsåldern höjs pensionen med 0,4 procent.

Personer som är födda år 2000 lyfter pension för arbete som de har utfört redan som 17-åringar.

Diskussion om artikeln