Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingåbo: Orättvist att äldre betalar mer för trafikförsäkring

Från 2016
Bengt-Göran Lindqvist i Täkter står vid sin bil.
Bildtext Bengt-Göran Lindqvist i Täkter vill köra bil utan att behöva betala högre försäkringspremie på grund av sin ålder.
Bild: Yle/Marica Hildén

Ingåbon Bengt-Göran Lindqvist, 77 år, känner sig åldersdiskriminerad av sitt försäkringsbolag som höjde premien på hans trafikförsäkring i somras. Försäkringschef Peter Korhonen svarar att äldre får en högre faktura eftersom de utgör en större risk i trafiken.

I juli fick Bengt-Göran Lindqvist i Täkter sin räkning för trafikförsäkringen från sitt försäkringsbolag Folksam.

Bengt-Göran Lindqvist säger att han genast anade att det hade skett någon förändring i trafikförsäkringen.

- Tidigare gav försäkringsbolaget besked om bonus och hur mycket man ska betala, men det fanns inte med. Däremot fanns en hänvisning om att försäkringsvillkoren förändrats.

"Jag protesterar"

Lindqvist skrev då ett mejl till Folksam där han frågade varför trafikförsäkringen höjts.

- Svaret var att den höjts med 15 procent på grund av min ålder. Det protesterar jag emot, jag anser att det är åldersdiskriminering.

Lindqvist tycker inte att en höjning på 15 procent är särskilt stor för hans del, det är inte summan han stör sig på. Han känner sig diskriminerad på grund av sin ålder.

Trafik- och bilförsäkringar

Lindqvists uppfattning om åldersdiskriminering riktas till Peter Korhonen som är försäkringschef på Folksam.

- Jag uppfattar det inte så, vi diskriminerar inte någon. Vi försöker vara rättvisa och ha en rättvis prissättning.

Inga svar från myndigheterna

Lindqvist berättar att han också skrivit till en konsumenträttsrådgivare, men denna meddelade att man inte sysslar med sådana frågor. Lindqvist kontaktade då diskrimineringsombudsmannens byrå, men har inte ännu fått något svar.

- Jag tänker gå vidare med det här till någon politiker, kanske i riksdagen, säger Lindqvist.

Folks trafikbeteende bildar ett mönster

Försäkringschef Peter Korhonen på Folksam säger att försäkringsbolaget följer med och analyserar material som samlas in om hur folk beter sig i trafiken. Där kan man se ett mönster i vilka åldrar det sker flera eller färre trafikolyckor.

- Chaufförens ålder är en risk i trafiken, säger Korhonen.

Personbil som krockat
Bildtext Kör du länge utan att förorsaka skador får du billigare trafikförsäkring.
Bild: Mika Kanerva

På Folksam har den som är mellan 18-21 år större fakturor att vänta då trafikförsäkringen anländer, medan man kan få en mindre räkning i åldern 25-43. Försäkringen höjs igen då man är över 70 år.

Åldersfaktorn är bara en del av premien. Folksam har en 75 procents bonus för de bilister som kört länge och dessutom utan att orsaka skador. Det här gäller även för dem som är över 70 år, säger Peter Korhonen.

Ålder som riskfaktor är rätt ny

Peter Korhonen berättar att Folksam för ett år sedan införde ålder som en riskfaktor då försäkringspremierna räknas. Åldersfaktorn infördes då man analyserade statistik över vem som drabbas mest av skador i trafiken.

- Vi såg ett klart mönster, så även vi införde åldersfaktorn som premiepåverkande. Vi försöker ändå motarbeta orättvisor så att olika kundgrupper har en så rättvis prissättning som möjligt.

Bengt-Göran Lindqvist har en bil, men han kör inte så mycket med den. Det är för det mesta hans fru som kör.

- Min ålder beaktas ju redan vid förnyandet av körkortet och det är rätt. Det är ju ett sätt att beakta riskerna. Jag förstår om trafikförsäkringen skulle höjas på grund av bilens ålder, men nu handlar det om ägarens ålder.

Det är försäkringstagaren som styr premien. Peter Korhonen säger att man kan överväga att registrera om bilen så att försäkringstagaren är den som verkligen använder bilen.

- Då blir premiesättningen korrekt.

De som förorsakar olyckor får betala

Lindqvist konstaterar att han är mycket försiktigare i trafiken vid 77-års ålder än när han var yngre.

- Jag har kört mycket i alla dessa år. Särskilt i Helsingfors märker jag att jag måste vara extra försiktig nu för tiden.

Bengt-Göran Lindqvist tycker att det är de som förorsakar många olyckor i trafiken som borde betala en högre trafikförsäkring, och inte de som är äldre.

- Det tycker jag att skulle vara rätt princip: om man tar risker så får man betala.

Peter Korhonen förklarar att Folksams beslut om premier baserar sig på statistik, inte på enskilda kunder.

De som förorsakar många olyckor i trafiken får alltså högre försäkringar.

- Bonusen sjunker om man vållar många skador i trafiken och det höjer premierna.

Inte frågan om högre intäkter

Bengt-Göran Lindqvist tror också att höjningen av premien för äldre är ett sätt för försäkringsbolagen att få mera intäkter.

Så tänker vi inte, förklarar Peter Korhonen.

- För vår del är det viktigt att få rätt premie för att täcka skadorna. Konkurrensen angående trafikförsäkringar är mycket hård i Finland så ingen har råd att prissätta för högt, utan vi måste göra det konkurrenskraftigt för att behålla och få nya försäkringstagare.