Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingforspolisen utreder över hundra Uberchaufförer – är det etnisk profilering?

Från 2016
Mobiltelefon i en hand
Bildtext Taxitjänsten Ubers bilar beställs via en applikation i telefonen.
Bild: CC0

Över tio Uberchaufförer har åtalats i Helsingfors tingsrätt, medan omkring 80 fall är under åtalsprövning. Och fler kan vara på kommande. Enligt Helsingforspolisen är omkring 120 fall i förundersökningsskedet. Nästan alla misstänkta har utländsk bakgrund.

Under september väcktes i Helsingfors tingsrätt åtal mot elva personer för olovligt bedrivande av taxitrafik. En person åtalades för brottet två gånger. I våras väcktes åtal mot en person för samma brott och i december i fjol åtalades två personer för brottet i Helsingfors tingsrätt.

Kriminalkommissarie Pekka Seppälä säger att hundratals Uberchaufförer i Helsingfors misstänks för brottet.

- Antalet där det pågår en förundersökning eller där vi håller på att inleda en förundersökning är i det här skedet 120. För varje misstanke görs en egen brottsanmälan och ett eget förundersökningsprotokoll.

Hur stora resurser kräver det här av polisen?

- Jag räknar med att det kräver sex månader med två utredare och en sekreterare.

Enligt Seppälä har polisen hört sammanlagt omkring 200 misstänkta Uberchaufförer i Helsingfors och av dem pågår förundersökningen i över hälften av fallen. Resten har gått till åtalsprövning.

Taxitjänsten Uber inledde sin verksamhet i Finland 2014. Eftersom de chaufförer som kör för Uber inte har tillstånd att köra taxi är tjänsten olaglig.

Uberförare kör i centrala Helsingfors.
Bildtext En stor del av Uberchaufförerna har utländsk bakgrund.
Bild: YLE/Felicia Aminoff

"Passagerarna berättar ofta att de har beställt skjutsen via Uber"

Seppälä säger att misstankarna om att det handlar om Uber kan väckas av många olika orsaker.

- Misstankarna kommer fram i samband med olika tjänsteuppdrag. Det kan vara fråga om en trafikrazzia, en trafikförseelse eller en misstanke om olovlig taxitrafik. Eller så kan registerplåten kontrolleras och då kommer det fram att bilskatten inte är betald, att bilen inte är besiktad eller bilförsäkringen inte är betald.

- Det finns många orsaker till att en bil stannas och undersöks. Sedan ställer vi frågor till chauffören och till passageraren. Det är inte raketvetenskap, säger Seppälä.

Det finns många orsaker till att en bil stannas och undersöks. Sedan ställer vi frågor till chauffören och till passageraren. Det är inte raketvetenskap.

― Pekka Seppälä, kriminalkommissarie

- Ofta hörs passageraren i egenskap av vittne. De får frågan om de har beställt skjutsen via Uber. Finländarna är ärliga och vill inte hamna i trubbel så de berättar ofta som det är.

Nästan alla åtalade har utländsk bakgrund

Yle Huvudstadsregionens uppgifter visar att nästan alla av de Uberchaufförer som åklagaren har väckt åtal mot har, på basis av namnet, utländsk bakgrund. Polisen anklagas i olika sammanhang, till exempel när det gäller utlänningskontroller, för att hålla på med etnisk profilering. Etnisk profilering är när etnicitet avgör vem polisen undersöker.

En Uberchaufför uppgav för Yle i våras att polisen inte bötfäller personer med finländskt ursprung.

Pekka Seppälä tar självmant upp frågan om etniciteten hos de misstänkta Uberchaufförerna.

- Hudfärgen har ingen betydelse när vi stannar misstänkta Uberchaufförer, men det har visat sig att många av dem har annan än finländsk bakgrund. Förundersökningarna visar också att Uberchaufförerna nästan utan undantag har utländsk bakgrund, säger Seppälä.

Taxiskylt på en taxibil.
Bildtext Också efter trafikreformen behöver man licens för att köra taxi.
Bild: Yle/Marica Hildén

Helsingfors hovrätt fastställde i september två domar mot Uberchaufförer som hade getts i Helsingfors respektive Esbo tingsrätt i april. I klagomålen till hovrätten påpekas att eftersom de dömda chaufförerna är utlänningar och brottet de begått inte finns i strafflagen förstod de inte att det de gjorde var brottsligt. Vid tillfället fanns heller ingen rättslig praxis från tidigare gällande Uber. Tiden för att överklaga hovrättens domar pågår till slutet av november.

Straffet för olovligt bedrivande av taxitrafik varierar från böter till fängelse i högst sex månader.

Samma chaufför har åkt fast flera gånger

Enligt Pekka Seppälä har antalet Uberchaufförer i trafiken "i alla fall inte ökat" efter hovrättens dom.

- Det kan vara att signalen om att det är olagligt har gått fram.

Hudfärgen har ingen betydelse när vi stannar misstänkta Uberchaufförer, men det har visat sig att många av dem har annan än finländsk bakgrund.

― Pekka Seppälä, kriminalkommissarie

Straffet för de båda Uberchaufförerna, som dömdes i hovrätten, blev dagsböter och dessutom ska hela summan som chaufförerna tjänat gå till staten. För chauffören som körde i Helsingfors handlar det om 12 250 euro som han tjänade under tre och en halv månad medan den andra chauffören tjänade 2 800 euro från slutet av juli till slutet av augusti i fjol.

- Om en Uberchaufför upprepade gånger gör sig skyldig till olovlig taxitrafik kan bilen beslagtas, men det har inte hänt hittills. Vad jag vet har samma chaufför som mest åkt fast tre gånger. Frågan är också om bilen har köpts för att begå ett brott. Enligt polisens uppgifter är det omkring 25 procent av de misstänkta Uberchaufförerna som äger bilen själv.

Seppälä säger att bilens värde också kan räknas in i den summa som den dömda åläggs betala till staten.

I september kom regeringen överens om en transportreform, som träder i kraft sommaren 2018.

Taxitrafiken förblir licensbelagd, men prisregleringen avskaffas och det sätts inget tak på hur många taxilicenser det får finnas. Uberchaufförer måste också i fortsättningen ha trafiktillstånd, och chaufförerna måste ha körtillstånd.

Diskussion om artikeln