Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

ABB i Vasa skapar smarta elnät

Från 2016
ABB:s logo
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE/Annika Bodman

Det ska gå allt snabbare att reparera fel i elnätet. Problemet är att lokalisera felen och det är här ABB:s nya produkt kommer in i bilden.

Utvecklingschef Dick Kronman på ABB säger att den nya elmarknadslagen som trädde i kraft 2013 innebär en stor förändring och ställer stora krav på nätverksbolagen.

Bestämmelserna träder i kraft stegvis till utgången av 2028. På detaljplanerade områden får inte elavbrotten överskrida sex timmar, utanför gäller 36 timmar.

Det är i Sundom ABB genomfört ett pilotprojekt som visat sig framggångsrikt. Man har infört en helt ny teknik som lokaliserar jordfel. Det nya produkten installeras i nätstationerna och ger en kostnadseffektiv leveranssäkerhet i smarta elnät.

- Med jordfelsindikatorn går det snabbare att lokalisera felen, säger Kronman.

ABB har arbetat på smarta elnät i flera år. Nu kulminerade forskningen i pilotprojektet i Sundom. Det var ett samarbete mellan ABB, Anvia, Vasa elektriska och Vasa universitet.

- Det finns ett klart behov på marknaden av den nya produkten och vi ser en stor potential, säger Kronman.

Vid sidan av fälttesterna pågick också annan forskning, främst kring hur vind- och solkraft påverkar elnätet.

Vasaragionens kluster inom energiteknik är i dag Nordens största. Det handlar om cirka 140 företag som sysselsätter tiotusen personer. Bara Vasaregionen står för 30 procent av Finlands energiteknikexport.

Diskussion om artikeln