Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Eleverna mår bra - men många flickor är ensamma

Från 2016
Uppdaterad 26.10.2016 12:48.
Elever på Vasa övningsskola diskuterar med elevhandledare Pamela Backholm.
Bildtext Elever på Vasa övningsskola diskuterar med elevhandledare Pamela Backholm.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Över en femtedel av 15-åriga flickor känner sig ofta ensamma. Men majoriteten av skoleleverna i den svenskspråkiga grundskolan känner sig tillfreds med livet och upplever inte ensamhet mera än ibland. På Vasa övningsskola jobbar man aktivt med att förebygga just ensamhet.

Den största delen av eleverna mår bra, visar en undersökning utförd av Folkhälsan och Jyväskylä universitet.

Men det finns problemområden, exempelvis snusanvändning och att eleverna äter för lite frukt och grönsaker.

Ensamhet bland främst flickor

Och vad gäller ensamhet svarade mer än en femtedel av de 15-åriga flickorna att de ofta känner sig ensamma. Under tio år har ensamheten bland niondeklassister ökat bland såväl flickor som pojkar.

Samtidigt har dock ensamheten bland eleverna i årskurs fem minskat under samma period. Men den övergripande bilden är tydlig: En större andel flickor än pojkar känner sig ofta ensamma.

Överlag var andelen elever som ofta kände sig ensamma större i regionen Österbotten och Åland än i regionen södra Finland.

Problemet med undersökningen är att Österbotten och Åland behandlas som en region och Egentliga Finland och Nyland som en annan. Det betyder att man inte kan peka på skillnader mellan Österbotten och Åland.

Kanske man till exempel är betydligt mer ensam på Åland än i Österbotten?

Från Folkhälsan motiverar man det hela så här:

- Det här har vi velat göra eftersom de finlandssvenska skoleleverna i Österbotten och på Åland lever i en annan språk- och kulturmiljö i och med att de är i språklig majoritet i motsats till största delen av skoleleverna i Nyland och Egentliga Finland, säger Eva Roos, docent vid Folkhälsans forskningscentrum.

Inget stort problem på Vasa övningsskola

De niondeklassister på Vasa övningsskola som vi pratar med upplever inte att ensamhet skulle vara något utbrett problem just i deras skola. Men det är klart att ensamhet ändå förekommer.

- Nog är det ju ganska klart att det finns folk som är ensamma. Även om det inte syns så tydligt för allmänheten eller de andra, säger Andrea Edman.

- Vissa kanske också vill vara ensamma? De tänker kanske att det är för stökigt att vara med vännerna på rasterna, att alla pratar högt och sånt. Men det finns ju säkert också en osynlig ensamhet, funderar Frej Forsén.

- Alla känner varandra här och samhörigheten är bra. Ensamhet kan ju också vara något som kommer och går, säger i sin tur Arttu Rintamäki.

Förebygger ensamhet

Pamela Backholm är elevhandledare på Vasa övningsskola. Hon berättar att man satsar på förebyggande verksamhet.

- Ensamhet är ett jättesvårt fenomen att ta fasta på och se. Men vi har till exempel klasstimmar med klassföreståndaren, en gång i veckan. Så har vi förstås vänelever som är väldigt aktiva. Elevkåren likaså. Så det finns en struktur som försöker förebygga det här, säger Backholm.

Mindre tobak och alkohol

Undersökningen visar att rökning och alkoholkonsumtionen har minskat med åren. Något som Pamela Backholm givetvis är glad för.

Andrea Edman och Frej Forsén har inte märkt av något utbrett bruk av rusmedel.

- Jag har inte sett något. Men jag kanske inte hänger med såna som håller på med tobak och snus, säger Edman.

- Det har ordnats en bra kampanj här. Jag har inte sett något här i skolan, säger Forsén.

Ja till frukt - nej till grönsaker

Något som Folkhälsans undersökning också visar på är att de finländska eleverna äter för lite frukt och grönsaker. De finländska elevernas fruktkonsumtion ligger på en bottennivå internationellt sett.

Äter ni frukt och grönsaker? Det frågade jag av Ellen Vuollet, Tinja Saramo och Arttu Rintamäki.

Det säger de alla att de gör. Och frukt är mer populärt än grönsaker.

- När det serveras frukt vill alla ha det, säger Saramo.

- Folk äter mindre sallad än frukt. Alla äter inte grönsaker, säger Rintamäki.

Diskussion om artikeln