Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Varför kritiseras Ceta?

Från 2016
Uppdaterad 24.10.2016 18:18.
EU-flaggan efter en protest i Bryssel i september 2016.
Bild: EPA/STEPHANIE LECOCQ

Ceta är ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada. Avsikten är att liberalisera handeln och avlägsna handelshinder. Stadgandena ska dels begränsa, dels skydda handeln.

Kritikerna pekar på att reglerna för handeln i framtiden kan formuleras av företag och placerare - inte av stater. Avtalet innefattar också frågor som inte alls gäller handelshinder och avtalet kan till och med överföra makt till nya organ.

Livsmedelstransporterna kommer att förlängas och arbetsplatser flyttas till platser där arbetsvillkoren kan vara sämre. Frågor om kollektivavtal och strejkrätt anses inte vara helt klargjorda.

Det transatlantiska TTIP-avtalet mellan USA och EU har fått kritik av delvis av samma orsaker.

Förhandlingsprocessen har betraktats som odemokratisk. Avtalet kritiseras för att stöda internationella bolags intressen på bekostnad av människor och miljö.

... då kan vi få klordoppad kyckling, hormonbiff från djurfabriker och halv- och helfabrikat gjorda på GMO-grödor.

― Naturskyddsföreningen i Sverige
  • Ceta innehåller - i likhet TTIP - en mekanism för investeringsskydd. Det innebär en risk för att lagar kringgås och att det i praktiken skapas privata rättssystem för storbolag och investerare.
  • Ceta-avtalet befaras kunna öppna en bakdörr för TTIP-avtalet.
  • Om TTIP avtalet å andra sidan faller samman och Ceta avtalet godkänns misstänker man att multinationella bolag enkelt skulle dra nytta av Ceta genom att registrera sig i Kanada.
  • Det går inte att påverka avtalets innehåll. Därför anser kritikerna att hela avtalet måste stoppas.
  • Sedan sommaren 2014 finns det ett självorganiserat europeisk medborgarinitiativ - utan tillstånd från Bryssel - mot TTIP- och Ceta-avtalen. Medborgarorganisationer samlade en miljon namn för initiativet på bara ett par månader.

Lagar kan kringgås via mekanismen om investeringsskydd.

Belgien blev bromskloss

Förhandlingarna om Ceta ( Comprehensive Trade and Economic Agreement) inleddes 2009, och avtalstexten undertecknades 2014.

Avtalet ska ratificeras i EU-parlamentet. Före det måste de enskilda EU-länderna ha godkänt det.

Belgien fungerar nu som bromskloss. I Belgien måste även delstatsparlamentet godkänna internationella avtal och så länge det vallonska parlamenten säger nej kan inte Belgien underteckna avtalet.

(Källa: Vapaakauppa.fi, Stoppa TTIP)

Demonstration i Hamburg mot frihandelsavtal (17.10.2016).
Bildtext Demonstration i Hamburg mot frihandelsavtal (17.10.2016).
Bild: EPA / BODO MARKS

Diskussion om artikeln