Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Äldre i Hangö ska inte behöva byta serviceboende

Från 2016
Uppdaterad 25.10.2016 08:16.
Kvinna skjuter på rullstol där det sitter en äldre person.
Bildtext Äldre som bor på serviceboende ska inte behöva flytta.
Bild: Yle/Stefan Paavola

Hangö stad vill säkerställa att de äldre vid det effektiverade serviceboendet inte behöver flytta även om serviceproducenterna ändrar.

Därför binds konkurrensutsättningen till den fastighet där servicehuset Nova finns. Det betyder att det är serviceproducenten, inte serviceboendet, som konkurrensutsätts.

Stadens tidigare beslut om att konkurrensutsätta serviceboendeplatserna skulle ha gjort det möjligt att platserna kan fördelas mellan olika serviceproducenter. Det här skulle i sin tur ha kunnat innebära att klienterna måste flytta.

Minst 20 platser

Grundtrygghetsnämnden har beslutat (20.10) att konkurrensutsätta serviceproducenten som producerar minst 20 platser för effektiverat serviceboende för äldre i fastigheten där servicehuset Nova finns.

I Nova ska också finnas minst två platser för serviceboende för specialgrupper och minst två platser för effektiverat serviceboende för specialgrupper.

Nämnden beslöt också att konkurrensutsätta stödboende-, serviceboende- och effektiverade serviceboendetjänster för mentalvårds- och rusmedelsrehabiliterade.

Dessutom konkurrensutsätts stödboende-, serviceboende- och effektiverade serviceboendetjänster för handikappade.

Hyreskontrakt till 2025

Hangö stad har gjort ett hyreskontrakt med stiftelsen Hangon palveluasunnot om att hyra fastigheten där servicehuset Nova finns. Hyreskontraktet är i kraft till 31.12.2025.

Diskussion om artikeln