Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Medborgarlönerna lottas ut - vill du ha en eller inte?

Från 2016
Uppdaterad 25.10.2016 16:36.
En näve full med pengar
Bildtext Varsågod! Gratis pengar!
Bild: All Over Press

Är du arbetslös? Då kanske du är en av dem som snart får en medborgarlön. Här får du veta vad det innebär.

I dag behandlar riksdagen ett försök som är unikt i hela världen (i somras röstade Schweiz nej till det). Regeringen föreslår nämligen att Finland ska testa medborgarlön, eller basinkomst som det också kallas, från och med början av nästa år. Men vad innebär det och hur går det till? Det får du veta här.

Vad är medborgarlön?

En medborgarlön innebär att alla får en viss summa pengar av staten varje månad. Du får alltså lönen oberoende av om du är arbetslös, jobbar eller studerar.

Det innebär alltså att hela socialskyddet görs om, så att medborgarlönen helt eller delvis ersätter de andra stöden som till exempel studiestöd och arbetslöshetsunderstöd.

Medborgarlönen i Finland skulle börja när du blir myndig, och just nu ligger den på 560 euro per månad.

Hur ser försöket ut?

Försöket börjar vid årsskiftet såvida riksdagen godkänner det. FPA lottar då ut vem som ska få det bland de drygt 200 000 arbetslösa som finns i Finland just nu.

Försöket innebär att 2 000 personer under två år ska få 560 euro per månad, direkt i handen utan några som helst krav.

Det som nu testas är så kallad partiell basinkomst, där basinkomsten bara ersätter en del av stöden. Det betyder att de som är med i försöket inte måste leva på 560 euro i månaden, utan de får också andra stöd. En fullständig basinkomst skulle betyda över tusen euro åt alla varje månad och det anses vara för dyrt.

Varför gör man det?

Det som man kanske huvudsakligen vill testa är om medborgarlönen tar bort så kallade flitfällor – alltså tillfällen när det inte lönar sig att ta emot ett jobb.

I dag kan det vara problematiskt att ta emot ett korttidsjobb eftersom den arbetslösa genast förlorar sin dagpenning. Det innebär att arbetslösa ibland inte har råd att ta emot ett jobb eftersom de då skulle gå på minus ekonomiskt. Idén med medborgarlönen är att arbetslösa ska kunna ta emot korttidsjobb utan att förlora något.

Hur går lottningen till?

Tyvärr ordnar inte FPA ett stort lottningstillfälle där 200 000 namn sätts i en skål och någon lycklig person drar upp 2 000 namn. Det finns en del statistiska kriterier som måste uppnås, som till exempel åldersgrupper och så vidare. Själva lottningen görs sedan av en datoralgoritm.

Vad säger förespråkarna?

När medborgarna i Finland fick ta ställning till medborgarlönen tyckte 51 procent att det var en bra idé. De som förespråkar medborgarlön brukar säga att:

  • Medborgarlönen ger trygghet i tillvaron eftersom alla får socialskydd.
  • Den tar bort flitfällor och uppmuntrar till att ta emot också korttidsjobb med låg lön.
  • Den tar bort en hel massa byråkrati, både för staten och för de arbetslösa. I dag måste arbetslösa hela tiden redogöra för att de inte jobbar, för att ha rätt till stöd. Det är en hel del blanketter som ska fyllas i och det här skulle man slippa med medborgarlönen. Staten skulle också spara pengar när man inte längre behöva kontrollera att arbetslösa inte jobbar.
  • Medborgarlönen motiverar folk att verkligen söka efter just det jobb som passar dem bäst, och att vidareutbilda sig vid behov.

Vad säger kritikerna?

Allt det här låter ju ganska bra, men det finns också de som är kritiska till förslaget. Här är orsakerna till kritiken:

  • Många anser att försöket är för dåligt förberett och att det inte ger en realistisk bild av verkligheten. Urvalet på 2 000 personer anses också vara för litet. Orsaken till det låga antalet är bland annat att regeringen gav försöket en väldigt liten budget.
  • En annan invändning är att det bara är arbetslösa som får vara med. I verkligheten skulle medborgarlönen också ha stor inverkan på till exempel studerande och föräldrar som är hemma med småbarn och får hemvårdsstöd.
  • En tredje invändning är att staten aldrig skulle ha råd att införa den här försöksmodellen i verkligheten. De som nu är med får en alldeles för positiv bild av medborgarlönen – de måste nämligen inte alls betala skatt på sin medborgarlön, utan kommer att få den i två år oberoende av om de får jobb eller inte.
  • Skulle det handla om en riktig medborgarlön skulle den snabbt ätas upp av beskattningen ifall du skulle få ett jobb eller en stadig inkomst.
  • En del kritiker säger också att arbetslösa bara blir mer passiva om de får gratis pengar.

Vad tycker du om medborgarlönen?

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln