Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

De tre stora började diskutera Helsingfors budget - mindre partier lämnades utanför

Från 2016
Havis Amanda-statyn i silhuett mot solen, vatten sprutar och glittrar från sten-sjölejonens munnar. I bakgrunden Salutorget.
Bild: Yle/ Karin Filén

Förslaget att bygga i Centralparken och på Malms flygplats ser ut att bli höstens politiska thriller i Helsingforspolitiken. Nu ryktas det att de partier som inte understöder generalplanen inte heller får delta i stadens budgetförhandlingar.

På måndag kväll efter stadsstyrelsens möte diskuterade Samlingspartiet, De gröna och Socialdemokraterna vem som ska delta i budgetförhandlingarna. Det här faller inte i god jord hos de mindre partierna, eftersom det varit kutym att alla partier som är med i Helsingfors stadsstyrelse också är med i budgetförhandlingarna.

- Det är ytterst beklagligt. Det tycks vara Samlingspartiet som nu driver en sådan linje att de grupper som inte har varit med och gjort upp om generalplanen, utan som vill rädda Centralparken och Malms flygplats, inte skulle få vara med och förhandla om budgeten, säger Björn Månsson som är SFP:s gruppordförande i fullmäktige.

Generalplanen har inte något att göra med budgetförhandlingarna. Det är mycket problematiskt att man blandar ihop frågorna på det här sättet.

― Veronika Honkasalo (Vänsterförbundet)

I Helsingin Sanomat säger Lasse Männistö från Samlingspartiet att deltagarna i budgetförhandlingarna valts utgående från hur stora de politiska grupperna är i fullmäktige. Lasse Männistö konstaterar också att om en politisk grupp inte håller sig till tidigare överenskommelser så får den inget förtroende. De partier som lämnades utanför måndagens diskussioner har kritiserat utkastet till generalplan för Helsingfors.

- Generalplanen har inte något att göra med budgetförhandlingarna. Det är mycket problematiskt att man blandar ihop frågorna på det här sättet. Det är ett fult spel, säger Veronika Honkasalo som är Vänsterförbundets gruppordförande i Helsingfors stadsfullmäktige.

Svenska folkpartiet har inte fått påverka i stadsplaneringsnämnden

SFP och Centern har ingen plats i stadsplaneringsnämnden och har därför inte varit med om att utforma den kommande generalplanen.

- Vi har varit med om alla budgetuppgörelser under den här perioden och vi har hållit oss till uppgörelsen, så vi har rent samvete på den punkten. Rent samvete har vi också gällande generalplanen, eftersom vi inte var med i stadsplaneringsnämnden och gjorde upp om helheten. Därför är det verkligt beklagligt om de tre stora partierna vill bryta den här konsensustraditionen, säger Björn Månsson (SFP).

Veronika Honkasalo: Fult spel att blanda ihop generalplanen med budgetförhandlingarna

Vänsterförbundet däremot har en plats i stadsplaneringsnämnden. På stadsstyrelsens möte den 17 oktober föreslog att de områden i Centralparken som inte har en detaljplan skulle strykas ur generalplanen. Förslaget röstades ner.

- Vi gjorde det helt klart för alla andra grupper redan för fyra månader sedan hur vi ser på saken. Vi är redo att acceptera generalplanen som sådan men inte det som angår Centralparken. Det handlar om 1,8 procent av alla bostäder i planen så vi talar om en liten sak gällande hela generalplanen, säger Vänsterförbundets Veronika Honkasalo.

De grönas Otso Kivekäs ger hopp om att små partier får vara med

Både Vänsterförbundet och SFP hoppas på att få komma med i budgetförhandlingarna i ett senare skede. De grönas Otso Kivekäs berättar att de tre stora partierna under måndagens diskussioner inte fattade något slutligt beslut om vilka partier som ska delta i budgetförhandlingarna.

- Inom De gröna har vi alltid understött att alla partier som är med i stadsstyrelsen ska få delta i budgetförhandlingarna, säger Otso Kivekäs.

Samlingspartiets gruppordförande Lasse Männistö ville inte ge en kommentar om de pågående förhandlingarna till Yle Huvudstadsregionen.

Diskussion om artikeln