Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

ÅA ordnar språkbadet själv

Från 2016
Academill i Vasa.
Bild: Yle/Sarah Karjalainen

Åbo Akademi fortsätter med språkbadsutbildningarna i Vasa, men nu i egen regi. Nästa höst inleds en barnträdgårdslärarutbildning med specialisering i språkbad med 20 platser i Vasa.

ÅA väljer alltså att fortsätta språkbadsutbildningen, som hittills skötts i samarbete med Vasa univeristet. Vasa universitet sa upp avtalet tidigare i höst eftersom all utbildning och forskning i språk vid Vasa universitet flyttas till Jyväskylä universitet.

- Genom att fortsätta språkbadsutbildningen i egen regi vill fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier markera både intresse och ansvar för att fortsätta med språkbadslärarutbildningen, säger dekanus Petri Salo.

Petri Salo, dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier på Åbo Akademi i Vasa.
Bildtext Dekanus Petri Salo
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

På det här sättet vill man också upprätthålla och öka söktrycket till barnträdgårdslärarutbildningen.

Man ska också utreda möjligheterna till specialisering i språkbad inom övriga lärarutbildningar.

Fritjof Sahlström vid Helsingfors universitet säger att lärarbristen är en orättvisefråga.
Bildtext Professor Fritjof Sahlström
Bild: YLE/Antti Lempiäinen.

För antagningen 2017 blir det alltså Åbo Akademi själva som ordnar språkbadsutbildningen.

- Vi är öppna för diskussioner om hur språkbadsutbildningen ska ordans i framtiden, säger Fritjof Sahlström, professor i pedagogik vid Åbo Akademi.

Diskussion om artikeln