Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Språkutredningarna kring vårdreformen otillräckliga, medger regeringen

Från 2016
Uppdaterad 26.10.2016 05:26.
vasa centralsjukhus
Bildtext Vasa centralsjukhus.
Bild: Yle/Roy Fogde

Regeringen lovar att det görs en utförligare bedömning av de språkliga konsekvenserna i lagförslaget till vårdreform.

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) medger att de tidigare bedömningarna i lagutkastet inte varit tillräckligt bra.

- Visst är det så att de språkliga rättigheterna grundlagen ger och hur de här rättigheterna uppfylls i framtiden är en sak som finns på beredningsbordet, sade han.

I lagförslaget som kommer att lämnas till riksdagen ska det finnas en utförligare språkkonsekvensbedömning, lovar ministern.

Rehula uttalade sig i samband med ett rundabordssamtal gällande vårdreformen och den svenskspråkiga befolkningen på tisdagen.

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson kritiserade beredningen och framhöll att bedömningarna måste göras i beredningsskedet.

- Om man ska börja beakta språkliga rättigheter först i det skedet när lagförslaget är i riksdagen är det för sent, sade Andersson.

Under diskussionen blev det också klart att regeringen inte tänker ändra sitt beslut om att det endast ska finnas 12 sjukhus med omfattande jour, det vill säga att Vasa centralsjukhus inte kommer att få omfattande jour efter reformen.

Minister Rehula svarar att han litar på att lagförslaget håller i riksdagens grundlagsutskott och att man klarar av att ordna tillräcklig service på svenska i landskapen.

Diskussion om artikeln