Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stort barnbokspris, Runeberg Junior, lanseras i Borgå

Från 2016
Uppdaterad 26.10.2016 14:02.
två kvinnor framför en tavla
Bildtext Nöjda bokvänner, chefredaktör Helén Kurri tillsammans med initiativtagaren Bodil Lund.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Nästa Runebergsdag, den femte februari, får två pristagare fira i Borgå. Då delas nämligen det första Runeberg Junior-priset ut samtidigt som Runebergspriset. Priset tilldelas en svensk eller finsk barnbok, som riktar sig till åldersgruppen sex- till nioåringar.

Prissumman för barnlitteraturpriset är 10 000 euro. För priset svarar Borgå stad och tidningen Östnyland.

Initiativtagaren till priset är modersmålsläraren Bodil Lund. Från idé till pris har vägen varit lång. Hon skrev en fullmäktigemotion om frågan redan 2010.

- Då föreslog jag att Borgå stad skulle instifta ett Tove Jansson-pris för barnlitteratur, säger Bodil Lund. Borgå har ju en profil som kulturstad och barnlitteratur behöver mer synlighet.

bokhyllor i ett bibliotek
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Det första namnförslaget stupade dock av upphovsrättsliga skäl. Efter det fördes många diskussioner med stadens kulturväsende och möjliga samarbetspartner.

- Efter en lång process är jag nu både glad och stolt, säger Lund. Det första priset delas ut på Runebergsdagen det år som Finland fyller 100 år.

Tanken är att involvera en hel del barn i prisarbetet. En förvalsjury nominerar högst tio priskandidater. Efter det tar en barnjury vid.

- Vi vill inspirera barn till att läsa och därför är det viktigt att få barnen med i prisprocessen, säger Lund.

barnböcker staplade på ett bord
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Barnjuryn består av två förskolegrupper och sex skolklasser i Borgå. Den slutliga pristagaren utses bland barnjuryns favoriter av den enväldiga domaren, filmregissören Saara Cantell.

- Jag hoppas att priset ger upphov till många härliga högläsningsstunder i daghem, i skolor och i hemmen, säger Östnylands chefredaktör Helén Kurri.

I den första förvalsjuryn deltar journalisten Petra Lind, barnboksförfattaren Hanna Lundström och dockteaterkonstnären Ilpo Mikkonen.