Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skolböckernas världsbild ger intryck av överlägsna västerlänningar

Från 2016
Uppdaterad 28.10.2016 11:29.
Turister på stranden i Pattaya i Thailand.
Bildtext Är Thailand bara till för västerlänningar? Jo, enligt läroböckerna, hävdar Pia Mikander.
Bild: EPA / RUNGROJ YONGRIT

De finländska läroböckerna för fram dolda värderingar om västerlänningar, och definierar dem som överlägsna jämfört med andra folk i världen, hävdar Pia Mikander som disputerar för doktorsgraden vid Helsingfors universitet den 28 oktober.

- Den finländska läroplanens värdegrund slår fast att all undervisning baserar sig på människors lika värde, demokrati och mänskliga rättigheter, konstaterar Pia Mikander.

Ändå används det enligt henne skolböcker som innehåller avsnitt där västerlänningar presenteras som överlägsna andra. Hon har synat 76 läroböcker för årskurserna 5-9. Forskningen handlar om tiden innan den nya läroplanen trädde ikraft.

Pia Mikander framför en bokhylla.
Bildtext Mikander tycker att lärarna kunde ta med sina elever på demonstrationer för att synliggöra skolans värdegrund och läroplan.
Bild: Yle/Anna Savonius

Många grodor om migration och nativitet

Mikanders avhandling är full av praktiska exempel på det hon avser. Här är ett om geografi:

- I en geografibok finns en karta med uppgiften: Ringa in alla de områden du skulle vilja besöka eller bo i samt de områden du inte skulle vilja besöka.

Samtidigt står det i geografiböckerna att många länder har varit tvungna att stoppa strömmen av flyktingar.

- Det här går inte ihop med läroplanen. Om man säger att man blivit tvungen att stoppa immigrationen så har man brutit mot tanken om den mänskliga rättigheten att söka asyl.

Det osynliga västerländska våldet

Pia Mikander ger Thailand som ett exempel ur geografin.

- De thailändska stränderna erbjuder europeiska semesterfirare värme och avkoppling. Då har man placerat in Thailand i ett perspektiv där landet finns till för västerlänningar.

Offer för västerländskt våld syns inte.

― Disputanden Pia Mikander

Ett annat tema Mikander tar upp handlar om synligt och osynligt våld, beroende vem som utövar det. Är det västmakterna - eller andra - som utövar våld?

- Jag har skrivit en artikel om västerländskt våld. Eller den kom att handla om det eftersom det visade sig att det var så osynligt.

I nutida konflikter talar man om kriget i Afghanistan och Irak. Man nämner våld mellan olika grupper i Irak, och våld mot de västerländska trupperna - men offer för västerländskt våld nämns inte i läroböckerna.

- Här vill jag nämna offren i 9/11-attacken där offrens status blev så tydlig. Offer för västerländskt våld syns däremot inte.

Bokpärm med texten Westerners and others in finnish school textbooks
Bildtext Pärmen på Mikanders doktorsavhandling
Bild: Yle/Anna Savonius

Hurudan nativitet är önskvärd?

Europa är världens tätast befolkade världsdel men den uppgiften syns inte i läroböckerna. Däremot återskapas hotbilden om att "icke-västerlänningar" får för många barn.

- Det här är ett exempel på hur olika nyanser det finns för att beskriva nativitet.

Tänk på dem som bor i krigsdrabbade områden och inte har någon möjlighet att ta sig ut därifrån.

― Pia Mikander

Mikander betonar att hon genom sitt arbete vill komma åt den okritiska attityden till den privilegierade situation som västerlänningarna befinner sig i. Det här måste granskas kritiskt. Att färglägga kartor med områden man skulle vilja bo i är en övning som enligt henne inte borde få finnas utan att det finns en reflekterande uppgift därtill.

- Tänk att du har möjlighet att flytta till alla de här länderna. Tänk på dem som bor i krigsdrabbade områden och inte har någon möjlighet att ta sig ut därifrån.

Skolböcker i rad i en hylla.
Bildtext Mikander har granskat skolböcker i årskurserna 5-9.
Bild: Yle/Anna Savonius

Läroböckerna har hög status

Läroböcker är viktiga dokument. De finns hos hela generationer, de läses mycket och har en legitimerad status i vårt land.

- Det har också de böcker i samhällslära, historia och geografi som jag har tittat på närmare i min avhandling. Uttryck som står på gränsen till det islamofobiska - i historieböcker till exempel - är inte så chockerande i dagens värld eftersom man stöter på dem så ofta annars i debatten.

Läroböckerna ska ju bygga på värdegrunden i läroplanen. Mikander har synat planen från 2004. Där står det att all undervisning ska basera sig på följande värderingar:

- Demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Det sistnämnda betyder att trots att det finns grupper med fördomar mot muslimer, migranter eller asylsökande så kvarstår begreppet "människors lika värde".

Motsättningar mellan strävan och rådande verklighet är oundvikliga

― Disputand Pia Mikander

I den nya läroplanen formuleras det hela så här:

- Den grundläggande utbildningen ska stöda elevernas utveckling till humana människor som strävar efter sanning, godhet och skönhet, samt rättvisa och fred.

Hör på det här, säger Mikander:

- I denna utveckling är motsättningar mellan strävan och rådande verklighet oundvikliga. Respekt för liv och mänskliga rättigheter ska vara det man försvarar inom utbildningen.

Mikander fortsätter:

- Om vi ser att verkligheten inte är rättvis så kräver det att läroböckerna tar ställning, att lärarna tar ställning och blir aktivister, skulle jag nästan vilja hävda.

Pia Mikander vid en bokhylla.
Bildtext Det finns bloggar, videor och levande personer att intervjua om till exempel krig, påpekar Mikander. Det kompletterar läroböckerna.
Bild: Yle/Anna Savonius

Läroboken en text bland andra

Mikander uppmanar lärarna att se kritiskt på läroboken som text. Den kan aldrig vara helt neutral.

- Det är lärarens uppgift att också se kritiskt på läroboken som källa.

Källkritik blir allt viktigare, och Mikander uppmanar lärarna att ta videor, bloggar och personliga skildringar av krigsupplevelser in i klassrummet.

- Vi har människor i det här landet som har upplevt krig. Bland asylsökande finns det inte så många äldre människor men nog yngre, och deras berättelser är gripande.

En bild på en bokpärnm med ett jordklott fåglar och tröjor som flyger. Kanske de symboliserar migration?
Bildtext Avhandlingens pärm signerad Jenny Lucander-Holm. Symboliserar avhandlingens teman.
Bild: Yle/Anna Savonius

Elever instämmer: Visst är skolböckerna eurocentriska

Niondeklassarna Sara Moring och Emilia Öfverström ger Pia Mikander rätt i många fall. Båda tycker att den bild läroböckerna ger kretsar alltför mycket kring Europa.

- Europas historia har jag läst om från stenåldern till modern tid men visavi Afrika har jag nästan enbart hört om kolonialismen, lite om slavhandeln och dagens problem i Afrika i geografin, säger Moring.

Öfverström säger att hon upplever det som oroväckande att hon inte har lärt sig tillräckligt mycket om världsdelen Asien i geografi till exempel.

Sara Moring och Emilia Öfverström.
Bildtext Vi håller med Mikander. Skolböckerna är eurocentriska, säger Sara Moring och Emilia Öfverström.
Bild: Yle/Anna Savonius

- När vi har lärt oss om andra kontinenter har folken där ofta framställts som helt annorlunda är vi européer. Som "de andra", säger Moring.

Öfverström säger att hon först nu i högstadiet börjat fundera mera kring hur verkligheten ser ut om man inte litar blint på läroböckerna.

- Bilderna är så stereotypiska. Den vanligaste bilden när man läser om Afrika är en dansande grupp människor med fjädrar och pärlor som pryder hela kroppen.

Man borde reflektera över sin plats i klassen, i samhället, i världen.

― Pia Mikander

Avslutningsvis summerar Mikander det hon också velat säga med sin avhandling: Om hur viktig tiden i skolan är för en växande människa.

Det viktiga som sker i klassrummet handlar om elevens utveckling.

- Det är avgörande att reflektera över sina egna värderingar, sin egen position i klassrummet, i samhället, i världen. Var man står i relation till andra. Vad man har för möjlighet som andra inte har, och hur kan man kan vända det till något gott.

Läs Pia Mikanders avhandling här:

Diskussion om artikeln