Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors fullmäktige godkände omstridd generalplan

Från 2016
Uppdaterad 27.10.2016 13:38.
skog där mänskor går och cyklar på en naturstig
Bildtext Helsingfors centralpark är stadens gröna lunga.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Helsingfors stadsfullmäktige beslöt natten till torsdag att godkänna den nya generalplanen med sina omstridda ingredienser. Beslutet fattades efter en lång diskussion och flera omröstningar.

De delar av generalplanen som väckte mest debatt i fullmäktigesalen var att den tillåter bostadsområden i Centralparken, att infartsleder görs om till stadsboulevarder och bostadsbyggandet på Malms flygfält.

Diskussionen tog över sex timmar i anspråk. Politikerna höll närmare 150 anföranden.

I en omröstning fälldes ett förslag om att återremittera och göra om generalplanen. Ett förslag om att utelämna Centralparken från planen fälldes med siffrorna 55-30.

Demonstration utanför mötet

Utanför fullmäktigesalen hade demonstranter som ville bevara Malms flygplats och Centralparkens natur samlats. I den nya generalplanen har bostadsområden ritats in i Centralparken - det här eftersom Tavastehusleden planeras bli en stadsboulevard som omges av bostadsområden.

- Vi ser inte det som ett större problem eftersom de områdena är egentligen uppbyggda som murar längs vägarna som går längs Centralparken, säger Samlingspartiets Harry Bogomoloff.

I fullmäktigesalen målade De grönas Otso Kivekäs upp en bild av Helsingfors som en klimatsmart och tätt bebyggd stad där invånarna rör sig med cykel och kollektivtrafik.

- Visst har generalplanen problematiska punkter, som till exempel Centralparken. Men vi kan godkänna generalplanen som den är nu. Då vi kan komma vidare och börja bygga en bättre, mer ekologisk stad. Varje naturområde ska sedan diskuteras skilt för sig när detaljplaner görs, men vi godkänner att de är med i generalplanen, säger Kivekäs.

Demonstranter på senatstorget som vill rädda malms flygplats
Bildtext Demonstranter på Senatstorget före fullmäktigemötet den 26.10.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Vänsterförbundet stöder den nya generalplanen på alla andra punkter, men inte byggandet i Centralparken. I generalplanen är bostadsområden utritade med så kallade pixlar - fyrkanter som visar var det ska gå att bygga. Vänsterförbundets Veronika Honkasalo motsätter sig planerna på att bygga i Centralparken vid Tavastehusleden.

- Tjänstemännen har sagt att det går bra att planera boulevarden fastän man tar bort pixlarnar från Centralparken Igår räknade jag noggrant ut att det handlar om 4000 invånare ungefär och det är 1,6 procent av hela den mängd som man har estimerat att den här generalplanen innehåller, säger Honkasalo.

Björn Månsson: det kan finnas park längs med en boulevard

Enligt Björn Månsson är SFP missnöjt med flera saker i generalplanen, framförallt byggandet i Centralparken men också planerna på att bygga bostäder på Malms flygplats.

- Folk - i synnerhet finländare - vill ha natur och skog nära sig. Man kan ha en stadsboulevard längs Tavastehusleden som på den östra sidan inte har bebyggelse utan har Centralparken som granne. Jag brukar påminna om att det längs med självaste Bulevarden inne i stan finns både Gamla kyrkans skvär och Sinebrychoffparken, säger Månsson (SFP).

Också Malms flygplats skapade debatt

Byggandet i Centralparken var inte den enda frågan som skapade debatt i fullmäktige. Också byggandet på Malms flygplats diskuterades.

Under kvällen behandlades flera förslag till återremittering. Bland annat föreslog Samlingspartiets Jaana Pelkonen att stadsfullmäktige skulle återremittera generalplanen för ny beredning utgående från att Malms flygplats bevaras i luftfartsbruk och inte bebyggs med bostäder. Pelkonens förslag röstades ner med rösterna 56-22.

Diskussion om artikeln