Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Trävirke ska förbättra bäckens mångfald

Från 2016
Utterån i Uttermossa
Bildtext Utterån i Uttermossa
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Nu testas en ny metod för restaurering av åar och bäckar i Lappfjärds å och Karvianjoki.

På de utvalda objekten, sammanlagt sex platser, lägger man ut trävirke med kvistar och löv i bäckarna, på samma sätt som träd naturligt faller ner i bäckarna.

Med den här metoden antar man att bäckens mångfald förbättras, liksom förmågan att hålla kvar substans som följer med vattnet.

Trä ger näring

Forskning har visat att trämaterialet som finns i bäcken har stor betydelse för bäcknaturen. Bland annat erbjuder det näring och skapar förökningsunderlag och skyddsplatser för vattenorganismerna.

Materialet håller också kvar sand och annan substans som förs med vattenflödet. Sanden å sin sida hindrar att partiklar sköljs ut i ån.

Bäckrestaureringen pågår inom ramen för delprojektet Freshabit.

Lappfjärds ås och Karvianjoki ås källflöden har valts ut som studieobjekt i Österbotten.

Markägarna är med

Bäckforskningen utförs i samarbete med markägarna, eftersom objekten ligger i privata skogsområden.

Markägarna har gett sitt medgivande till att strandträd får fällas och de får ersättning för trädens värde.