Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Svar på dina frågor om kanalsammanslagningen

Från 2016
Logotyp över Yle Fem Yle Teema och Yle Arenan
Bild: Yle.

Sammanslagningen av Yle Fem och Yle Teema väcker debatt. I onsdags svarade Programchefen för Yle Fem och Yle Arenan Nicolina Zilliacus-Korsström på dina frågor om det nya samboförhållandet mellan tv-kanalerna i YLE Vega.

Vad kommer kanalen att heta?

- Vad den gemensamma kanalplatsen ska heta är inte ännu bestämt men på något sätt ska båda kanalernas namn finnas med.

Vilken kanalplats kommer den nya kanalen att synas på?

- Det ser ut att bli nummer fem. Den är tidigare i nummerordningen så det lönar sig att hålla kvar den.

Programchef för Yle Arenan och Yle Fem Nicolina Zilliacus-Korsström.
Bildtext Programchefen för Yle Fem och Yle Arenan Nicolina Zilliacus-Korsström
Bild: Yle Kuvapalvelu

Tillskrivs Yle Fem 50 % av den nya kanalens innehåll?

- Ganska långt är det nog så. Vi har inte räknat exakt antal timmar och minuter men tanken är att det blir 50/50.

Blir Yle Teemas program översatta till svenska?

- Utgångspunkten har varit så. Men till saken hör att översättning är dyrt. Men frågan vi ställer oss är ifall det är bättre service för finlandssvenskarna ifall allt Teema-innehåll textas till svenska eller är det ännu bättre att bara en del av utbudet på Teema textas till svenska och så kanske vi frigör resurser att texta något på TV1 eller TV2. De här frågorna jobbar vi med men det står klart att vi med tiden kommer att texta mera av finska sidan program till svenska.

Varför inte utöka SVT-kanaler och till och med norsk och dansk tv som public service-tv här i Finland?

- Nordiska rådet har i flera år drivit på med grannlands-tv som ska synas i alla länder. Men faktum är ändå att där var det har gjorts experiment så är det en väldigt liten grupp som tittar på grannlands-tv. Det är ändå ofta så mycket som är så lokalt. Däremot kommer vi inte minska på antalet nordiska program på Yle Fem. Utvalda program från alla de nordiska länderna kommer också i fortsättningen att synas på YLE Fem eller på Arenan.

Kommer Yleskatten också att halveras för finlandssvenskarna i samband med sammanslagningen?

- Den kommer inte att halveras eftersom servicen inte blir sämre. Innehållet hålls kvar men serveras i ett lite annorlunda paket.

Finns det några tillförlitliga undersökningar som bevisar det här mantrat om att främst ungdomar inte längre tittar på traditionell tablå-tv?

- Det är nog inte ett mantra. Det är en trend vi ser i hela världen. Traditionell tv kommer inte att försvinna helt och hållet men det finns så otroligt många sätt att ta till sig video i dag och människan blir mer och mer krävande och vill ha det på sitt sätt just då hen vill. Därför måste vi utvecklas.

Vad händer med mina två favoritprogram på Yle Fem. Nämligen Dobidoo och Skavlan?

- Vi är medvetna om att de är populära och vi tycker själva det skulle vara roligt att fortsätta visa dem på något sätt. Jag kan inte ännu svara på hur, när, var och om men senast på våren står blir det klart.

Hur kommer budgeten att se ut för Yle Fem?

- Sammanslagningen påverkar inte budgeten. Det är främst en fråga om att ändra på distributionen

Varför producerar Svenska Yle så lite egna program i tv-studion?

- Det är främst en ekonomisk fråga. Det är jättedyrt att producera frågesporter och musikprogram. Svenskarna gör många sådana program men vi är väldigt mycket mindre än SVT och har inte de resurserna.

Nu när Yle Teema och Yle Fem blir samma kanal är det då Teemaprogram halva dagen och Yle Femprogram andra halvan?

- Först och främst är det inte samma kanal utan två kanaler som delar samma kanalplats. Yle Fem sänder alla morgnar och förmiddagar och från 17.30 till 20 alla dagar. Utöver det kommer vi att ha två hela kvällar i veckan och dessutom kommer båda kanalerna att sända ett gemensamt innehåll timmen mellan 20 och 21 de dagar vi inte sänder hela kvällen.

Hinner vi se På spåret via SVT World säsongen till slut (brukar hålla på till februari någon gång tror jag)?

- Den här förändringen sker tidigast mot slutet av april, så tills dess fortsätter allt som förut.

Hur kommer det gemensamma programmen att se ut och på vilket språk?

- De gemensamma programmen kan antingen vara gemensamt producerade av både Svenska Yle och finska sidan, och genuint tvåspråkiga på så sätt, eller så handlar det om program som oberoende av språk kan vara intressanta och passa in i både Yle Fems och Yle Teemas profil och sedan också vara textade till båda språken. Men planerna är inte färdiga ännu, så exakt kan jag inte svara på detta.

Om man slår ihop två eller flera avdelningar där man har ett tydligt majoritetsspråk, så kommer majoritetsspråket att köra över minoritetsspråket. Hur kommer ni att kunna säkerhetsställa att ni har äkta två- eller flerspråkiga medarbetare under det sammanslagna taket?

- I det här sammanhanget talar vi inte om att slå ihop avdelningar. Svenska Yle har sin egen organisation och utgivning och finska sidan sin. Men vi ska samarbeta mera, på båda språken.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln