Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Rekordintresse för svenska inom ÅUCS

Från 2016
ÅUCS, T-sjukhuset
Bildtext Skyltningen ska bli tvåspråkig på hela centralsjukhuset lovar nya direktören.
Bild: Yle/ Nora Engström

Intresset för att förbättra kunskaperna i svenska har ökat kraftigt bland personalen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Färsk statistik visar att mer än dubbelt fler personer går på kurser i svenska jämfört med ifjol. I år har 186 personer deltagit i en kurs i svenska. År 2015 deltog 88 personer i en kurs i svenska.

Skräddarsydda kurser förklaringen till spirande intresse

Utbildningsplanerare Sirpa Saarni förklarar det växande intresset med att man nu har börjat skräddarsy kurser i svenska för specifika enheter.

- De som jobbar med psykiskt sjuka patienter får till exempel fräscha upp sitt svenska ordförråd som berör psykiatri och behöver inte under samma kurs gå in på ord kring till exempel mag- och tarmsjukdomar eller ögonsjukdomar, som inte direkt berör det egna arbetet, förklarar Saarni.

Saarni säger att allt fler nu har insett att det finns en möjlighet till en skräddarsydd kurs för den egna avdelningen och därför har antalet deltagare fördubblats i år jämfört med ifjol.

Intensiva kurser i mindre grupper lockar också

En annan orsak till det växande intresset för svenskan är att man vid ÅUCS gått in för kortare intensivkurser på totalt 12 timmar där mellan 8-10 personer kan delta.

ÅUCS
Bildtext Klart fler vill gå på kurs i svenska vid stamsjukhuset nu tack vare skräddarsytt innehåll.
Bild: Yle/Nora Engström

Fram till år 2013 ordnades lite längre kurser i svenska, med 20 timmar undervisning i undervisningsgrupper på upp till 20 personer. Då deltog betydligt färre personer i kurserna. Till exempel för tio år sedan år 2006 deltog bara 24 personer i någon kurs i svenska vid sjukvårdsdistriktet.

- Våra nya intensivkurser förutsätter att deltagarna redan har vissa förkunskaper i svenska, men där svenskan rostat på grund av att man inte har använt språket på länge, säger Saarni.

- Det finns en massa passiv språkkunskap hos vår personal som vi på det här sättet försöker väcka och aktivera, säger Saarni. Vi försöker garantera en kursplats för alla som vill delta.

Personer som är anställda vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och som kan påvisa att de använder svenskan regelbundet i sitt arbete kan ansöka om att få ett språktillägg i sin lön.

Sedan år 2006 har sammanlagt 868 personer deltagit i en kurs i svenska vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Totalt arbetar drygt 7500 personer inom sjukvårdsdistriktet.

Diskussion om artikeln