Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Servicesedlar på äldreboenden i Vasa från årsskiftet

Från 2016
Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bild: Yle/Minna Almark

Vasa stad inför servicesedlar för klienter på serviceboenden. Vid årsskiftet tar stadens fasta avtal om köptjänster slut och staden konstaterar att man står inför stora förändringar när det gäller äldrevården.

Vasa stadssjukhus slutar med långvården och flera serviceboenden förnyas. Flera privata aktörer planerar också serviceboenden för äldre i Vasa.

Matti Paloneva är Vasa stads direktör för hem- och anstaltsvård. Han berättar att man vill ändra förfarandet med tanke på den förestående social- och hälsovårdsreformen.
- Samtidigt har vi nya aktörer som planerar serviceboenden och det behövs ett instrument för hur vi kan köpa platser av dem och för hur olika företag ska behandlas rättvist, säger Matti Paloneva.

Inom hemvården har Vasa stad använt servicesedlar i flera år. Från och med början av år 2017 ska flesta platserna på effektiverade serviceboenden köpas inom så kallade ramavtal, som innebär att staden inte förbinder sig att köpa något visst antal platser under en viss tid.

Vasa stad väljer ut vilka producenter som klienterna kan välja mellan. Ramavtal görs med företagen Mikeva, Mehiläinen, Esperi Care, Attendo och stiftelsen Carl och Carolina. Bland tjänsteproducenterna finns inte äldreboendet Fylgia med, som hade lämnat in en dyrare offert.

Svenskspråkiga platser på effektiverat serviceboende ska finnas på Mehiläinens Villa Storviken, Mikevas Kaarlentupa och på Carl och Carolina.

Matti Paloneva är chef för hem- och anstaltvården i Vasa
Bildtext Matti Paloneva, direktör för hem- och anstaltsvård vid Vasa stad.

Pensionärer med låg inkomst betalar inte mer

Man kan få servicesedlar för serviceboende om man uppfyller de kriterier som social- och hälsovårdsnämnden har ställt upp. Efter att beslutet fattats får klienten själv göra avtal med serviceproducenten. Klientens inkomster bestämmer hur mycket servicesedeln är värd och hur stor självrisk man betalar. För en äldre person med en månadsinkomst på upp till 1199 euro är sedelns värde per dygn 104 euro. Ett vårddygn beräknas kosta 116 euro och då är självrisken som klienten ska betala per månad för sitt boende 386 euro.

Matti Paloneva säger att det är meningen att servicesedlarna inte ska göra vården dyrare för staden.
- Systemet har provräknats för oss och siffrorna borde stämma.

Ändringarna träder i kraft från och med årsskiftet och gäller alla klienter på effektiverade serviceboenden. För äldre som bor på enheter som staden gör ramavtal med kommer förändringen knappt att märkas i praktiken, säger Paloneva. I serviceboenden som inte kom med i ramavtalet ska man gå igenom situationen skilt för varje åldring. Tanken är att övergången till servicesedlar ska gå smidigt.
- I några inkomstgrupper blir boendet dyrare. Det är de pensionärer som har de högsta inkomsterna, det handlar om en handfull i den här staden, som kommer att betala mera, säger Matti Paloneva.

Förändringen kommer inte att göra det lättare att få en plats på ett effektiverat serviceboende, utan det är fortfarande stadens budget som reglerar mängden platser.

Diskussion om artikeln