Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa strävar efter att få ekonomin i balans

Från 2016
Uppdaterad 28.10.2016 08:51.
Stadsdirektör Tomas Häyry presenterar vasas budget för år 2017.
Bildtext Stadsdirektör Tomas Häyry presenterar budgetförslaget.
Bild: Yle/Filip Stén

Budgetförslaget för Vasa stad år 2017 innehåller inga stora nedskärningar. Istället vill staden hålla budgeten stram och satsa på att förnya verksamheten.

Enligt Vasas stadsdirektör Tomas Häyry har de senaste årens stora besparingar haft effekt och därför behövs inga stora tilläggsnedskärningar. Han tror också att stadens skuldbörda kommer att lätta redan inom ett par år.

- Balanseringsprogrammet har genomförts bra. Bara vi håller koll så klarar vi det, några stora nedskärningspaket är inte på kommande, säger Tomas Häyry.

Verksamhets- och skatteinkomsterna förväntas småningom öka i Vasa, fast ökningen i folkmängden har mattats av från målen. Skatteinkomsterna minskar på grund av konkurrenskraftsavtalet.

Stram investeringsbudget

Inga stora investeringar planeras för nästa år, eftersom man vill hålla budgeten måttfull. De investeringar som görs är mest inriktade på servicestrukturen och grundlig renovering av byggnader.

Staden tar år 2017 nytt lån på 22 miljoner euro och i slutet av året uppgår lånebeloppet till ca 260 miljoner euro, eller ungefär 3 800 euro per invånare.

- Det är rätt nära kommunernas genomsnitt i Finland. Vi ligger strax över genomsnittet men kommer å andra sidan inte att öka lånebördan i någon större utsträckning, säger stadens ekonomichef Jan Finne.

Det, om något, är ett paradigmskifte.

- I Vasa har lånebördan fördubblats tre mandatperioder i följd - d.v.s. vart fjärde år har skuldbördan fördubblats. Den skuldsättningsspiralen bryter vi nu, säger Jan Finne.

Budgetförslaget behandlas 31.10 i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige håller sin budgetdag 14.11.

Diskussion om artikeln