Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Debatten går het om Citymarket i Borgå

Från 2016
Uppdaterad 28.10.2016 06:17.
Gården vid konstfabriken i Borgå
Bildtext Här ska Citymarket och hotellet byggas
Bild: Yle/Jeannette Lintula

Debatten går het på sociala medier och mellan politikerna i Borgå om planerna på att bygga Citymarket, hotell och bostäder vid Konstfabriken i Borgå. Fullmäktige är delat i frågan.

Diskussionen har tagit ny fart den här veckan efter att de preciserade planerna presenterades för politiker och media. Den kommer troligen att vara livlig ända tills stadsfullmäktige har fattat beslut om frågan på nästa års sida.

Illustation av hotell och Citymarket vid västra åstranden i Borgå
Bildtext Så här har stadsplaneringen tänkt att det ska se ut i framtiden.
Bild: Borgå stad

Bra att stadsplanering engagerar

Biträdande stadsdirektören i Borgå, Fredrick von Schoultz, ser det som naturligt att stadsplanering engagerar stadsborna, speciellt som det handlar om ett så centralt område som Västra åstranden.

Stadsplanering väcker ofta debatt i Borgå. Wilenius varvs framtid, byggandet av Alexandersgatans bro och planerna på att sänka Mannerheimgatans bro är några exempel.

- Jag tycker att det är bra att planeringsfrågor väcker diskussion. Det betyder att folk får ge utlopp för sina åsikter och att vi kan få med dem i beslutsprocessen också, säger von Schoultz.

Fredrick von Shoultz
Bildtext Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz ser planerna som en enorm möjlighet för Borgå.
Bild: Yle/Jeannette Lintula

"För känslig miljö för en stormarknad"

Samlingspartisten Markku Välimäki hör till dem som starkt motsätter sig en stormarknad intill Konstfabriken. Han talar för att den borde placeras nära S-market i stället.

Markku Välimäki har länge varit ordförande för stiftelsen för Konstfabriken, det här redan innan den renoverades, och sitter också i fullmäktige.

Välimäki ifrågasätter också det att staden kan få in 100 miljoner euro på byggandet. Han undrar också varför ingen redan har byggt hotell på området om det skulle vara en lönsam affär.

- Borgåbor anser att den här platsen är fel för Citymarket. Att koppla ihop hotellbygget med en stormarknad och på det sättet tvinga beslutsfattare att godkänna planerna upprör Borgåbor, säger Välimäki, som också själv motsätter sig planerna.

Markku Välimäki
Bildtext Markku Välimäki motsätter sig planerna på en stormarknad vid Konstfabriken.
Bild: Yle/Jeannette Lintula

"En möjlighet för Borgå"

Stadsutvecklingsnämndens ordförande, Janette Englund, SFP, hör till dem som är av en diametralt annan åsikt. Hon hör till dem som förespråkar planen och som är nöjd över att Citymarket äntligen gör det möjligt att få ett hotell till Västra åstranden.

- Ett hotell gynnar ju inte enbart Konstfabriken utan det livar upp hela staden, säger Englund.

Janette Englund menar att Markku Välimäki och många andra som är emot bygget grundar sin uppfattning på villfarelser. Enligt Englund är det till exempel inte möjligt att bygga Citymarket vid S-market i Näse.

Janette Englund
Bildtext Janette Englund uppmanar politikerkollegerna att noggrant bekanta sig med planerna innan de fattar beslut.
Bild: Yle/Jeannette Lintula

Janette Englund uppmanar alla som ska fatta beslut i frågan i fullmäktige att noggrant bekanta sig med planen och att granska de illustrationsbilder som Borgå stad har ritat upp.

- Jag har en känsla av att alla inte riktigt ser alla detaljer i planen, säger Englund.

Kan bli rättsprocess

Borgås biträdande stadsdirektör, Fredrick von Schoultz, viftar med handen mot den obyggda tomten och säger att området kring Konstfabriken är halvfärdigt och att det är enkelt att upptäcka med bara ögat .

Han hoppas att planen går igenom i stadsfullmäktige, men är också beredd på en besvärsprocess ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen.

Illustrationsbild av västra åstranden sedd från östra åstrandens sida
Bildtext Illustration över hur det kan se ut i framtiden på Västra åstranden.
Bild: Borgå stad

Diskussion om artikeln