Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lindgård: ”Inga direkta hotbilder gällande Svenska församlingshemmets framtid”

Från 2016
Uppdaterad 28.10.2016 14:27.
Svenska församlingshemmet i Borgå.
Bildtext Svenska församlingshemmet byggdes år 1936 enligt arkitekt Lars Soncks ritningar. Hemmet fyller 80 år i år och är efter domkyrkan den viktigaste samlingsplatsen för den svenska församlingen.
Bild: Yle/Katarina Lind

Borgå kyrkliga samfällighet utreder för tillfället sin fastighetsmassa för att få ekonomin att gå ihop.

Enligt kyrkoherde Mats Lindgård vid Borgå svenska domkyrkoförsamling finns inga direkta hotbilder gällande Svenska församlingshemmet, som fyller 80 år i år och firar under veckoslutet.

- Men det är klart att allt som har att göra med fastigheter nu är under lupp i kyrkan och det är inte alltid enkelt att få medel för alla projekt.

Gemensamma kyrkorådet tog den 27 oktober ställning till budgeten för nästa år. I samband med det beslöt man att vissa föreslagna medel för ytrenoveringar i Svenska församlingshemmet sätts på is i väntan på att fastighetsutredningen, som görs i samfälligheten under hösten, blir klar.

- Församlingshemmet börjar vara slitet och skulle behöva en ytrenovering, men inga större renoveringar är inplanerade. Vi hoppas att hemmet kunde bli mer funktionellt med tanke på arbetslokalerna.

Församlingsborna har också önskat att huset skulle utrustas med en hiss och en invalidtoalett.

Mats Lindgård.
Bildtext Kyrkoherde Mats Lindgård är inte direkt orolig för Svenska församlingshemmet nu då samfälligheten funderar på vilka fastigheter man vill bevara.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Utan åtgärder räcker pengarna inte till

Ekonomin är för tillfället en utmaning för Borgå kyrkliga samfällighet. Utan åtgärder för att balansera ekonomin kommer resultatet för kommande år att bli negativt och pengarna räcker inte längre till, står det i beredningen gällande verksamhets- och ekonomiplanen för 2017-2019.

Borgå kyrkliga samfällighet uppdaterar i år både sin helhetsstrategi och sin fastighetsstrategi.

De kyrkliga beslutsfattarna måste fundera på hur pengarna i framtiden ska räcka till och kyrkostyrelsen rekommenderar i första hand en minskning av driftskostnaderna samt en minskning av fastighetsmassan.

Kyrkoherde Mats Lindgård är inte orolig för Svenska församlingshemmets framtid.

- Men om fastigheter är det ju så att man inte kan säga någonting med säkerhet förrän man vet hur det är. Det finns ju allmänt taget ett stort tryck på kyrkan när det gäller vår stora fastighetsmassa, säger han.

Karijärvi fortfarande ett frågetecken

Lindgård är mer fundersam när det gäller församlingarnas lägergårdar, en fråga som har varit länge på agendan.

Enligt gällande fastighetsstrategi ska en av Borgåförsamlingarnas lägergårdar, det vill säga Karijärvi, säljas.

- Det har ändå funnits ett stort motstånd mot det här beslutet, så i dagens läge bedömer jag det som osäkert hur det går på den punkten. Vi får se om försäljningsplanerna förverkligas.

karijärvi kursgård i borgå
Bildtext Det har funnits ett stort motstånd mot planerna att sälja Karijärvi kursgård, så det är osäkert om planerna förverkligas, säger Mats Lindgård, kyrkoherde vid Borgå svenska domkyrkoförsamling.
Bild: YLE/Stefan Härus

Dyrt för församlingarna att ordna lägerverksamhet

Kostnaderna för de läger som ordnas i Pellinge kursgård överskrider budgetramarna med cirka 110 000 euro.

I församlingarnas budgetförslag för 2017 finns flera läger än vad som uppskattades vid uppgörandet av ramarna. Det bidrar till ökade verksamhetskostnader jämfört med år 2016.

För några år sedan fanns planer på att sälja församlingarnas kursgård på Pellinge. Förslaget väckte ändå stora protester. De kyrkliga beslutsfattarna inom Borgå kyrkliga samfällighet beslöt i stället hösten 2014 att kursgården på Pellinge ska hyras ut åt en privat företagare.

Bakgrunden till beslutet var att användningsgraden under flera år hade varit låg, medan kostnaderna för verksamheten stadigt hade ökat.

Om församlingarna själva hade fortsatt basa för verksamheten hade man varit tvungna att höja priserna för användarna betydligt. Också personalen borde ha omplacerats för de tider då kursgården inte används.

Faktum är ändå att de båda församlingarna för tillfället har ett stort behov av fler lokaler för sin lägerverksamhet, säger Lindgård.

- Med endast en lägergård i bruk är det väldigt många läger som måste utlokaliseras till andra lokaler, till exempel då det gäller skriftskolläger.

Pellinge kursgård
Bildtext Kostnaderna för läger vid Pellinge kursgård överskrider budgetramarna för nästa år och församlingarna har ett stort behov av fler lokaler för verksamheten.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Fastighetsutredningen ska bli klar i år

Utredningen kring församlingarnas fastigheter ska vara klar senare i höst. Beslut om fastigheterna fattas i sista hand av gemensamma kyrkofullmäktige.

Mats Lindgård tror att det också i framtiden kommer att finnas ett behov av ett eget församlingshem för den svenska verksamheten. Församlingshemmet används av både grupper, föreningar och privatpersoner.

- Jag tror nog att det kommer att finnas användare. Där händer mycket hela tiden och stället är ett nav för mycket av det som händer i vår församling. Där träffas vi, där arbetar folk, där finns ungdomsverksamhet, där finns möten.

Svenska församlingshemmet firar sina 80 år under veckoslutet med program för alla församlingsmedlemmar. På lördag ordnas en fest med start klockan 18 i Svenska församlingshemmets stora sal.

- Vi vill uppmärksamma församlingshemmet med glada festligheter, där man blickar bakåt, men också framåt. Vi är glada över att vi får finnas här och ha ett svenskt rum i centrum av Borgå, säger Lindgård.

Här kan man bekanta sig med festprogrammet i sin helhet

Diskussion om artikeln