Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Centerpartist: Skrämseltaktik i jourfrågan

Från 2016
Uppdaterad 10.11.2016 14:49.
Manifestation för Vasa centralsjukhus på torget i Vasa.
Bildtext Manifestation för Vasa centralsjukhus på torget i Vasa.
Bild: Yle/Anna Ruda

Läget är inte så allvarligt som det verkar med Vasa centralsjukhus. En del av de omfattande protesterna handlar om att öka understödet för SFP. Det säger Antti Kurvinen, Centerns riksdagsledamot från Kauhava.

Regeringens förslag till jourreform slogs fast i torsdags: 12 sjukhus med omfattande jour dygnet runt.

Vasa centralsjukhus är inte ett av dessa tolv sjukhus men regeringen har mjuknat lite och föreslår att universitetssjukhusen ska få komma överens med de centralsjukhus som hör till deras område om vilken verksamhet de ska bedriva.

Specialsjukvården finns kvar i Vasa

Antti Kurvinen från Kauhava sitter sin första mandatperiod som riksdagsledamot för Centern. Kurvinen är också medlem i grundlagsutskottet.

Kurvinen säger att regeringens förslag till jourreform är bra. Det räcker med att Seinäjoki har omfattande jour.

- Det skulle förstås vara postitivt om också Vasa fick omfattande jour. Men den modell som man nu har bestämt sig för tryggar specialsjukvårdens framtid i Vasa och längs med den österbottniska kusten.

Nu handlar det enligt Kurvinen om att man i Vasa och Karleby måste bygga sin egen modell.

- I Karleby har man redan börjat och det bör man ta modell av i Vasa, säger Kurvinen.

Antti Kurvinen.
Bildtext Antti Kurvinen.
Bild: anttikurvinen.fi

Vasa och Karleby hamnar inte i periferin

Kurvinen ser ingen risk i att all framtida utveckling skulle kanaliseras till de tolv sjukhus som får omfattande jour.

- Specialsjukvården kommer att utvecklas i alla nuvarande sjukhus.

Han kompas av medicinalrådet Timo Keistinen som till Vasabladet säger att det förslag som nu läggs fram inte innehåller något kriterium som ger mer pengar till sjukhusen som åläggs ordna omfattande jour.

- Kriterierna är lika för alla. Landskapen får en statlig klumpsumma som de själva fördelar till vården, säger Keistinen.

"För en del handlar det om att öka SFP:s understöd"

Så vad anser då Antti Kurvinen om de stora protester som hörs från svenskspråkiga Österbotten?

- Jag förstår att man är orolig. Men det är klart att vi ska trygga de svenskspråkigas rätt till service. Men här har det också varit frågan om skrämseltaktik: Man har målat upp en bild som är värre än verkligheten. För en del av de som protesterar handlar det om att öka understödet för SFP, säger Kurvinen.

"Stänger öronen"

Kurvinen är rätt säker på att förslaget till jourreform kommer att föras till grundlagsutskottet, där han alltså själv är medlem.

När han besökte Vasa i augusti ska han enligt Vasabladet ha gett ett råd till sina värdar om att inte tala om språk, för då "stänger vi öronen".

- Jag sa åt Vasaborna att man inte bara ska fokusera på språket när man lobbar för sitt sjukhus. Språket är givetvis viktigt men om man bara fokuserar på språket hamnar alla andra styrkor i skymundan. Då är det lätt hänt att man får bilden av att det "bara" handlar om språkpolitik och inget annat, säger Kurvinen.

Enligt Kurvinen gavs det här rådet i all välmening, som ett råd om hur man effektivt kan värna sina intressen.

Med "Vi stänger öronen" syftade Kurvinen på alla utanför Vasa och Österbotten.

- Tjänstemän och politiker i Helsingfors och partierna, förutom då SFP.

Ingen politik i grundlagsutskottet

Kurvinen betonar att grundlagsutskottet inte är ett politiskt organ.

- Där finns ingen regering och opposition. Besluten grundar sig alltid på experters utlåtanden.

Understöder inte medborgarinitiativet

Just nu planeras ett medborgarinitiativ för Vasa centralsjukhus, utifall grundlagsutskottet anser att regeringens lagförslag håller måttet.

Kurvinen tycker inte att det är vettigt.

- Medborgarinitiativ lämpar sig för större nationella och principiella frågor, inte arrangemangen för ett enskilt sjukhus.

Koski: Finns redan strukturer mellan Åbo och Vasa

Susanna Koski, Samlingspartiets riksdagsledamot från Vasa, tycker att det nuvarande lagförslaget är betydligt bättre än det som presenterades tidigare.

Hon syftar då på paragraf 50 och det att man inom varje specialupptagningsområde ska komma överens om vilken slags verksamhet områdets centralsjukhus ska ha.

För Vasas del är det universitetssjukhuset i Åbo som man ska förhandla med.

- Det finns redan strukturer mellan Åbo och Vasa som är i linje med regeringens förslag, säger Koski.

Vad gäller rädslan för att all utveckling och alla resurser skulle koncentreras till de 12 sjukhusen med omfattande jour, påpekar Koski följande:

- Utvecklingen kommer ju nu främst att ske från Åbo. Vi hör ju till ett annat specialupptagningsområde än Seinäjoki.

Susanna Koski
Bildtext Susanna Koski.
Bild: Yle/Amanda Bieber

Det tar inte slut här...

I samma veva påpekar Koski att det knappast kommer att bli så att man kör de kommande hundra åren med de nu föreslagna strukturerna.

- Vi talar om politiskt beslutsfattande. Social- och hälsovårdsreformen är en stor helhet som man säkert måste förnya kontinuerligt.

Förstår att det protesteras

Koski säger sig förstå de stora protesterna från svenskspråkigt håll i Österbotten.

- Beslutsfattarna i Helsingfors borde bli bättre på att förstå att språkfrågan inte bara är en käpphäst. Vi får se vad grundlagsutskottet säger om regeringens förslag.

Du tror alltså att det blir en fråga för grundlagsutskottet?

- Kraven på det har varit tydliga. Så jag ser ingen orsak till att man inte skulle ta upp frågan.

Sannfinländare kan leva med förslaget

Sannfinländarnas riksdagsledamot Vesa-Matti Saarakkala från Kurikka anser att regeringens lagförslag är "rimligt".

Saarakkala anser att man kan leva med förslaget om vissa villkor uppfylls.

- Om centralsjukhusen i Vasa och Karleby kan erbjuda tillräckligt med olika vårdformer och språkfrågan inte blir ett problem på centralsjukhuset i Seinäjoki, då kan vi leva med det här.

Sannfinländska riksdagsledamoten Vesa-Matti Saarakkala.
Bildtext Vesa-Matti Saarakkala.
Bild: Yle

Nödvändiga protester

Han tror inte heller att all utveckling nu kommer att riktas till de 12 sjukhusen med omfattande jour, medan Karleby och Vasa lämnas utanför.

- Till exempel i Vasas fall gör språkfrågan situationen speciell. Det här syns i regeringens förslag, säger Saarakkala.

Saarakkala tycker att de omfattande protester som hörts från Österbotten har varit nödvändiga för att få till stånd ett så gott resultat som möjligt.

Diskussion om artikeln