Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Liktransporter kan dröja efter reform

Från 2016
Likbil kör på gata i stad. Vinter.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Från och med augusti i år är det endast en begravningsentreprenör som sköter transporterna till rättsmedicinsk undersökning på området mellan Sideby i Kristinestad i söder och Oravais i norr.

Tidigare hade polisen avtal med lokala entreprenörer, men som en följd av centraliseringen av polisdistrikten måste upphandlingen numera göras för ett större enhetligt område.

Om ett dödsfall skedde i Sideby skötte en entreprenör från Kristinestad om hämtningen. Numera kommer liktransporten ända från Vasa.

Distriktet är långsmalt längs kusten. Avståndet från norr till söder är ungefär 180 kilometer. Det tar ungefär en och en halv timme att åka från Vasa till Sideby, vilket är den maximala svarstiden.

- Ur den anhöriges synpunkt blir det mera främmande för dem. De känner inte den som kommer. Om det är mera lokalt känner man varandra bättre, åtminstone känner de bättre till den entreprenör som kommer, säger Eva-Stina Berg på begravningsbyrån Funerta i Kristinestad.

Begravningsentreprenör Eva-Stina Berg
Bildtext Eva-Stina Berg
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Berg utgår från att även svarstiden kommer att bli längre om en bil från Vasa ska komma ända till Sideby.

- Det gäller ju för dem som är där och väntar med dem, att ta hand om de anhöriga. Men det har de som jobba inom de branscherna (polis, räddningspersonal red.anm.) skolning i, säger Berg.

För stort distrikt

Offerter skickades ut till de entreprenörer som tidigare haft hand om transporterna lokalt. Engelqvists begravningsbyrå dejourerade i Närpes och Kaskö tidigare. De lämnade inte in någon offert när distriktet förstorades.

- Distriktet blev så pass mycket större, man ska alltid vara två personer i jour. Det krävdes ett visst antal bårplatser så vi hade varit tvungna att skaffa en bil till, säger Per Göthelid på Engelqvists begravningsbyrå i Närpes.

- Från det att polisen ringer ska man vara på plats inom en och en halv timme. Vi skulle ha haft svårt att hinna till Vörå på en och en halv timme, om man tänker sig att det är vinter eller dåliga vägförhållanden, säger Göthelid.

Nästan allt ska utredas

Avtalet om transport gäller dödsfall som av någon orsak måste utredas rättsmedicinskt. Det görs så gott som alltid om inte personen varit under läkarvård under slutskedet.

Då transporteras den avlidne i regel först till centralsjukhuset i Vasa och därifrån vidare för rättsmedicinsk obduktion i Tammerfors.

- Det gäller rättsmedicinsk utredning av dödsorsak och det är till exempel när döden förorsakats av brott olycksfall förgiftning, självmord, yrkessjukdom eller när dödsfall inträffat överraskande, säger Bo-Erik Hanses, biträdande polischef på Österbottens polisinrättning.

I annat fall är det läkaren som skriver ut en dödsattest, eller så konstaterar polisen och läkaren tillsammans att det inte finns anledning att göra en rättsmedicinsk utredning.

En följd av centraliseringen

När polisdistrikten centraliserades förändrades också upphandlingen av transporten av avlidna.

I Österbotten gäller det nya avtalet fram till den 31.12.2019 och kostnaderna är så stora att de klassificeras som EU-anskaffning. Centraliseringen har i det här fallet inte gjorts för att det skulle bli billigare, utan för att upphandlingslagen så kräver.

Att det skedde just nu beror delvis på att de hade gamla avtal med lokala entreprenörer som gick ut, som hade gjorts under tiden då Österbottens polisdistrikt var indelat i tre fältchefsområden.