Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

”Skrämsel är något intimt som vi inte behöver dela om vi inte är okej med det”

Från 2016
Uppdaterad 01.11.2016 10:29.
Psykolog Anders Englund
Bildtext Psykolog Anders Englund
Bild: Yle / Anne Teir-Siltanen

Barn pratar om clowner i skolan, med kompisar och får intryck via sociala medier. Men hur ska vuxna prata om clowner med sina barn hemma vid köksbordet?

Barn mognar successivt och att prata om clowner med ett barn som är yngre än fem år kan vara svårt. Föräldern måste själv ha spelöga om vilken abstraktionsnivå barnet befinner sig på. Sedan gäller det att tygla sina egna känslor.

- Märker man att barnet börjar bli väldigt försiktigt till nya saker måste man titta till sina egna känslor för att se att man inte visat barnet att något visst är farligt, säger psykolog Anders Englund.

I grupp blir faror värre än de är

När det gäller lite äldre barn är det vanligt att olika föreställningar byggs upp i en grupp och när ingen konkret fara föreligger, blir det farligare än vad det egentligen är. Där kan det vara bra som förälder att ingripa och dra ner diskussionsnivån på jorden och lära barnet att kommunicera mera med sig själv. På så sätt kan känslorna bli mera konkreta och lättare att hantera.

Med en 20-åring kan du diskutera de eventuella riskerna med en individ som har en mask på sig och beter sig hotfullt. Men gör du det med en person som inte har en kognitiv förmåga att bearbeta det materialet efteråt kanske du ger upphov till inadekvata reaktioner: en person kanske börjar undvika en gata även dagtid fastän det inte var din avsikt, säger Englund.

Gå igenom känslor utan att repetera skrämmande händelser

Om ett barn har blivit utsatt för en clown och blivit traumatiserat är det viktigt att klargöra vilka saker ur en specifik händelse som lärts in. Det kan exempelvis handla om att ett barn träffat en clown med en gul peruk i mörkret, nära vattnet. Enligt Englund behöver man inte gå igenom enskilda detaljer noggrant. I stället kan man försöka sätta ord på känslorna för att behandla traumat, men undvika att repetera det.

- Man kan dela upp detaljerna och angripa dem en för en. Att man till exempel dagtid går till samma område, och är det för jobbigt går man till ett annat område nära vatten.

När det gäller peruken och färgen gult, kan man först ta upp färgen och sedan en gul peruk som inte är på en person till en början och sedan på en person. Poängen är att gå till situationen som är utmanande i ett tryggt forum. Det är viktigt att ha spelöga så det inte blir för mycket, säger Englund.

Dela rädslan med en trygg person

Hur gör man då med ett barn som inte visar något intresse att prata om sina upplevelser?

- Om barnet varit med om något skrämmande och det har ändrat på barnets reaktionssätt på ett överdrivet sätt och funktionen på något sätt är nedsatt, barnet vill till exempel inte gå till skolan. Om de här tecknen finns kan man ta upp det. Men det behöver inte betyda att det för alla skulle vara traumatiskt att se en clown.

Det är en intim handling att skrämmas och låta sig skrämmas.

- Kanske man kan lyfta fram det på så sätt att det inte är okej att dela skrämsel med någon annan än en trygg person som man är okej med, säger Englund.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln