Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Isbrytning ska bli mycket mer

Från 2016
Ny LNG-isbrytare invigs - Spela upp på Arenan

Att Finland är världsledande inom isbrytning visas igen genom nyskapelsen Polaris. Det säger både tillverkare och beställare, då fartyget nu tas i bruk.

Polaris ska bli mer effektiv och miljövänlig än sina föregångare. Flytande gas som bränsle minskar utsläppen. Och modern teknik kräver mindre besättning, vilket sparar pengar.

- Det är en stor innovation. Skärpta utsläppskrav för både svavel och koldioxid gör att kravet på nya lösningar blir viktigt. Och här är LNG en bra lösning, säger Tero Vauraste som är vd på statens isbrytaroperatör Arctia.

Förtöjda isbrytare snart historia

Isbrytarna som står förtöjda vid Skatudden i Helsingfors har haft det ovanligt vilsamt under den senaste tiden. Men går allt enligt Arctias planer blir arbetstakten hårdare för isbrytarna. På sikt ska de inte ens sommartid stå förtöjda.

- Vi kan fortsättningsvis jobba med oljeprospekteringsbolag, men oljepriset är nu lågt och vi ser bara ryskt intresse för de tjänsterna. Men det finns mycket forskning och passagerartrafik med sikte på det arktiska området.

Polaris ska i främsta hand operera i Östersjön. Och även om isvintrarna varit avvikande flera år på senare tid så har isbrytarbehovet inte försvunnit. På sin höjd förändrats, säger man på Arctia. Polaris har ändå, förutom isbrytaregenskapen också oljesaneringsberedskap.

Kustbevakningen i Kanada och USA behöver assistans i de arktiska områdena

Äldre brytare har också byggts om för att möta nya krav. Men statens plan är att fram till år 2030 förnya hela den finländska isbrytarflottan. Det väntas kosta en miljard euro, men på Arctia räknar man med att investeringen betalar sig tillbaka.

- Absolut. Hela systemet bygger på att vi har bra nyttjandegrad av fartygen. Så får vi bra kassaflöde från det arktiska området, säger Tero Vauraste.

Diskussion om artikeln