Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademi utvecklar pedofiltest - målet är att förebygga upprepad brottslighet

Från 2016
Uppdaterad 01.11.2016 07:44.
Flicka
Bildtext Bilden tagen i annat sammanhang. Arkivbild.
Bild: Yle

Åbo Akademi är med och utvecklar ett test genom vilket det är möjligt att utröna om en person kan klassas som pedofil eller inte. Universitet har undersökt pedofili under de senaste tio åren.

- Det är viktigt att komma ihåg att pedofili och sexualbrott riktade mot barn är två skilda saker, säger Pekka Santtila, professor i psykologi vid Åbo Akademi.

De personer, som gjort sig skyldiga till sexualbrott riktade mot barn, kan delas in i två grupper: pedofiler och icke-pedofiler. En pedofil är en person som är sexuellt intresserad av barn i som är 0-13 år gamla.

- Anonyma undersökningar har påvisat att 0,5-4 procent av fullvuxna har någon form av sexuellt intresse för barn under 13 år.

Santtila säger dock att det är viktigt att komma ihåg att inte alla som är sexuellt intresserade av barn gör sig skyldig till sexualbrott riktade mot barn.

- Alla som klassas som pedofiler gör sig nödvändigtvis inte skyldiga till sexualbrott riktade mot barn. Alla som gör sig skyldiga till dylika brott kan inte heller klassas som pedofiler. Undersökningar har visat att endast hälften av de personer som gjort sig skyldiga till sexualbrott riktade mot barn kan klassas som pedofiler.

Pedofili är en sjukdom, som utgör en risk för upprepad brottslighet. I undersökningen som Åbo Akademi har utfört har man försökt ta reda på vilka av de brottslingar, som gjort sig skyldiga till sexualbrott riktade mot barn, som upprepade gånger har gjort sig skyldiga till samma eller liknande brott.

Genom pedofiltestet kan vård och övervakning förbättras

I nuläget finns det ingen bra metod för att kunna säkerställa om en person är en pedofil och sexuellt intresserad av barn eller inte. Just nu försöker man ta reda på om en person är pedofil eller inte genom diverse intervjuer och svarsblanketter, vilka är lätta att manipulera och svara lögnaktigt på.

Ett samarbete mellan Finland, Tyskland och Italien, där Åbo Akademi deltar, håller nu på komma fram med en metod för att kunna avgöra om en person kan klassas som pedofil eller inte.

- Testet går till så att personen gör olika uppgifter, som fordrar kognitiv informationsbehandling, samtidigt som han eller hon får se på bilder som föreställer kvinnor, män, pojkar och flickor. Om personen är intresserad av någon ur dessa kategorier kommer det att inverka negativt på personens informationsbehandling, säger Pekka Santtila.

Dessa tester gör det lättare att erbjuda rätt form av vård åt rätt person. Dessutom är det lättare att urskilja de allra farligaste pedofilerna, vilka sedan kan övervakas effektivare.

Nästa steg i utvecklingen är att inkludera också ögonrörelser i testet.

- Det är svårt att medvetet styra sina ögonrörelser och det medför att resultaten blir noggrannare, säger Pekka Santtila.

Yle Uutiset: Yliopisto kehittelee pedofiliatestiä – tavoitteena torjua uusintarikollisuutta