Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Optirak får ingen tilläggstid för Sågudden

Från 2016
Karta över Lovisa, med Sågudden utprickad.
Bild: Google

Företaget Optirak får ingen tilläggstid för att ordna med finansieringen för Sågudden. Det här beslöt en enhällig stadsstyrelse i Lovisa på sitt möte i måndags.

- Det har varit en lång process och bolagets planer är för tillfället inte i enlighet med tidigare fullmäktigebeslut, säger Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP), stadsstyrelseordförande i Lovisa.

Planerna är inte heller förenhetliga med stadens planläggning. Försäljningsbeslutet kommer alltså att åtras, säger Heijnsbroek-Wirén, som konstaterar att ärendet nu förs vidare till fullmäktige.

Lovisastyrelsen räknar med att fatta beslut om hur man går vidare i Såguddenfrågan under våren.

Udde i Lovisa
Bildtext Lovisa har redan i flera år haft planer för Sågudden, men nu måste man fundera på hur man går vidare.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

En möjlighet att Lovisa planlägger och sanerar marken först

Heijnsbroek-Wirén tror att nya förhandlingar kräver att den globala ekonomin börjar se ljusare ut, så att det finns intresse för dylika investeringar bland finansiärerna.

- Vi stänger inga dörrar för Optirak i det här skedet, men just nu vill vi inte fortsätta förhandlingarna.

Ett alternativ för Lovisa är att staden själv planlägger och iståndsätter området, och först efter det letar efter en samarbetspartner.

- Då är tomten också attraktiv, eftersom planläggningen innebär en säkerhet gällande tomten. Det sätt vi nu har försökt nå resultat med har inte fungerat, konstaterar hon.

I det här skedet har inga andra företag än Optirak visat intresse för att sanera och bygga ut Sågudden.

mia heijnsbroek-wirén
Bildtext Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) tror ännu på att Lovisa klarar av att få bostäder till stånd på Sågudden.
Bild: Yle/Berislav Jurisic

Planerna måste förankras hos kommuninvånarna

Hur orolig är du personligen för att området aldrig kommer att byggas ut?

- Inte är jag så jätteoroad. Det beror ju på hur stark vilja vi har för att det här ska byggas. Vi måste komma ihåg att planerna är väldigt känsliga för besvär.

Heijnsbroek-Wirén konstaterar att det framöver gäller att se till att planerna inte möter på protester hos kommuninvånarna.

Området och hur det ska användas har varit väldigt omtvistat, vilket säkert har påverkat ärendets slutresultat, menar hon.

- Jag vill inte gå händelserna i förväg och beklagar själv att Optiraks planer inte gick att förverkliga. Jag hoppas ännu att vi i fortsättningen kan sitta vid förhandlingsbordet och diskutera ett avtal.

Udde i Lovisa
Bildtext Sågudden är ett attraktivt område invid havet, men marken är förorenad och måste saneras för flera miljoner.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Diskussion om artikeln