Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny rond för Ingås skolutredning

Från 2016
Språkbadselever på Vaasan Keskuskoulu.
Bildtext Skolrapporten i Ingå har stötts och blötts i flera repriser.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Elevprognoserna visar att det inte skulle vara kostnadseffektivt med undervisning i årskurserna 7-9 i Ingå. Inte ens om skolan var genuint tvåspråkig med undervisning för alla på två språk räcker eleverna till, framkommer av det senaste tillägget i kommunens omdiskuterade skolrapport.

I höst är det tre år sedan politikerna i Ingå fullmäktige beslutade att kommunen behöver en täckande utredning om att eventuellt skapa ett skolcentrum i kommunen. Konsultrapporten blev klar år 2015, men politikerna har inte varit nöjda med rapporten som nu har uppdaterats än en gång.

Frågan om rapporten blev aktuell i september år 2013 då kommunen beslutade om pengarna till saneringen av den finska skolan Merituulen koulu.

En skola som renoveras. Det är papp på golvet och målarburkar.
Bildtext Merituuli sanerades för dyra pengar och är nu i gott skick. I konsultrapporten har Merituuli lyfts fram som en möjlig plats för ett skolcentrum.
Bild: yle/Petra Thilman

Konsultföretaget FCG gick då igenom elevprognoserna för alla fyra skolor i Ingå med undervisning i årskurserna 1-6. Dessutom såg man på skolornas skick.

I rapporten lyfts fram olika möjligheter för kommunen att spara pengar genom att slå ihop skolor och bilda skolcentrum. I rapporten sägs också att det inte är lönsamt med egen undervisning i årskurserna 7-9.

Ny runda

I januari i år remitterades rapporten senast. Då fick bildningschef Merja Olkinuora i uppdrag att komplettera konsultrapporten genom noggrannare analys av utvecklingen av antalet elever fram till år 2029, vad som krävs av en tvåspråkig skola för årskurserna 7-9, vilka utredningar om tvåspråkiga skolor det finns och hur stort ett skolcentrum ska vara för att vara ändamålsenligt.

Olkinuora presenterar nu en utredning där hon konstaterar att det är en utmaning att rekrytera lärare till en liten tvåspråkig skola för årskurserna 7-9. Lärarna måste behärska många ämnen och antingen ha behörighet att undervisa både på finska och svenska eller också kunna undervisa i de lägre klasserna, 1-6.

Också konsulterna konstaterade i sin rapport att lärarrekryteringen är utmaning i en liten skola jämfört med en större.

Elevunderlaget i en skola för årskurserna 1-6 borde vara minst 65 elever per årskurs för att vara lönsamt. Prognoserna visar på en variation på mellan 50 och 70 per årskurs fram till år 2029.

Vad säger politikerna?

Det senaste tillägget till skolutredningen ska behandlas i bildningsnämnden på onsdag 2.11.

Frågan är om politikerna den här gången är nöjda och skickar utredningarna vidare.

Sfp:s Kristian Westerholm leder ordet i Ingå kommunfullmäktige
Bildtext Kristian Westerholm (SFP) säger utgångsläget för rapporten blev fel från början och därför har fel saker utretts.
Bild: YLE/Bubi Asplund

Bildningsnämndens ordförande Kristian Westerholm (SFP) har tidigare varit missnöjd med utredningen.

Nu säger han att han inte vill ta ställning till om han är nöjd eller missnöjd förrän han har hört vad nämnden säger. Han säger ändå att utredningen nu är "åt det hållet".

Rapporten blev fel från början

I Ingå är just nu frågan om saneringen av Kyrkfjärdens skola aktuell och frågan är då om inte skolutredningen borde ligga som grund för de besluten.

Men det tar Westerholm bestämt avstånd ifrån. Skolutredningen och en eventuell renovering och tillbyggnad av Kyrkfjärdens skola hänger inte ihop, tycker han.

- Problemet är att det handlar om ett missförstånd. Pappret är tänkt som ett diskussionsunderlag, inte för att fatta beslut.

Westerholm säger att det till exempel inte är intressant om det är lagligt eller inte med tvåspråkiga skolor då man gör upp en sådan här rapport. Nu handlar det om en rapport som eventuellt i framtiden kunde ha en betydelse.

- Hur många barn behövs det för ett skolcentrum? Och när har vi så många barn i Ingå?

Diskussion om artikeln