Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utbildningsstyrelsen stoppar penninginsamling via skolfoto

Från 2016
Uppdaterad 01.11.2016 20:58.
Lins
Bild: Henrietta Hassinen

Var tredje skola i Svenskfinland har haft extra dyr fotografering på grund av provision som gått till skolan eller föräldraföreningen. Med nya, tydligare, direktiv vill utbildningsstyrelsen nu sätta stopp för det här.

I över en tredjedel av skolorna i Svenskfinland har skolfotograferingen kostat mera än den borde, visade Svenska Yles granskning av skolfotot tidigare i oktober.

På ett möte mellan Utbildningsstyrelsen, Finlands rektorer, Kommunförbundet och Finlands Föräldraförbund har man nu nått enighet om att slopa provisionen.

- Priset på bilderna ska avgöras av vad det kostar att fotografera. Om skolorna behöver ta betalt för hyror eller städning i samband med fotograferingen ska de kunna redovisa det i efterhand, säger Matti Lahtinen vid utbildningsstyrelsen.

Skolorna eller föräldraföreningarna har tidigare tagit upp till 10 euro extra per elev för arrangemangskostnader i samband med fotograferingen.

Pengarna har använts för att finansiera till exempel resor eller stipendier. "En guldkant för eleverna" som systemet kallats av rektorer.

Nya direktiv klara 2017

De nya rekommendationerna för hur skolorna ska ordna fotograferingen väntas stå klara i början av nästa år.

Förutom att provisionen slopas för att skolfotot ska bli billigare kommer också rekommendationerna att bli mer lättillgängliga.

- Vi diskuterade till exempel att samla huvudpoängerna på ett plakat eller en broschyr. I dagens läge kan också en femsidig rekommendation vara svår att orka läsa igenom, säger Lahtinen.

Tanken är att både skolorna och föräldraföreningarna lättare ska kunna få tag på information kring hur skolfotograferingen ordnas.

Det finns ändå ingen exakt tidtabell för när de nya rekommendationerna ska vara klara. Beslut kring hur, eller om, Utbildningsstyrelsen ska följa upp hur reglerna efterföljs finns inte heller.

Föräldraföreningarna uppmanas att följa skolornas exempel

Strängt taget gäller rekommendationerna ändå bara då skolorna ordnar fotograferingen.

I över en tredjedel av skolorna där föräldraföreningen ansvarar för fotograferingen har Utbildningsstyrelsens rekommendationer mindre betydelse.

Finlands Föräldraförbund hoppas ändå att också föräldraföreningarna följer de nya riktlinjerna.

- Vi har förståelse för att många föreningar lever på fotograferingarna. Öppenhet är ändå viktigt och uppstår det extra kostnader ska alla få veta varför och vart pengarna går, säger Ulla Siimes, verksamhetsledare vid Finlands Föräldraförbund.

Förutom att slopa provisionen och göra rekommendationerna kring skolfotot mer tillgängliga beslöt Utbildningsstyrelse också att fotografering i daghemmen ska börja lyda under samma direktiv som skolorna.

Skolfotopriser

Diskussion om artikeln