Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vi har inte råd med barnen

Från 2016
Uppdaterad 08.11.2016 07:31.
Barnen far illa
Bild: YLE Antti Lempiäinen

Regeringens nedskärningar slår hårt mot fattiga barnfamiljer. Svenska Yles satsning Ett tudelat Finland visar att inkomstskillnaderna mellan barnfamiljer ökar kraftigt.

För många barn i dagens Finland ser framtiden inte ljus ut. Barnfamiljer som lyfter utkomststöd har under fem år ökat och de är i dag närmare 53 000. De fattiga barnen är betydligt fler.

- Vi talar om 126 000 barn i dag, konstaterar Minna Salmi forskningschef på THL, Institutet för hälsa och välfärd.

Dessutom ökar skillnaderna mellan barnfamiljer. Ca 40 procent av barnfamiljerna har det allt sämre medan det går allt bättre för barnfamiljer med högre inkomster. För barnfamiljer med höga inkomster har inkomstnivån ökat med över 10 000 euro på 12 år medan inkomstutvecklingen för fattiga barnfamiljer inte alls har ökat i samma takt (med ca 2 000 euro).

Vi träffar trebarnsmamman Petra i en brödkö. Hon vill vara anonym, så Petra heter egentligen något annat. För henne betyder brödkön mycket för att hon alls ska klara sig.

- Tack gode Gud för att vi har barnbidraget. För tillfället är jag hemma med barnen så att jag får lite mer pengar men man får nog fundera på hur man använder sina pengar.

Allt fler barnfamiljer köar i brödköerna
Bildtext Allt fler barnfamiljer ställer sig i brödköer för att få hjälp.
Bild: YLE Antti Lempiäinen

Politikerna medskyldiga

Det finns flera orsaker till den svåra situationen. Det är höga bostadskostnader och svårt att få jobb.

Men också politikerna är medskyldiga. Regeringens nedskärningar drabbar också barnfamiljer. Senast slopades barnbidragets indexjustering. Det här oroar Minna Salmi på THL.

- Man har inte sett till de ekonomiska svårigheter som barnfamiljer har. Och det är ju inte bara inkomstöverföringar utan det gäller också olika skattepolitiska och avgiftspolitiska förhöjningar som också påverkar barnfamiljernas ekonomi.

Det har visat sig att nedskärningarna vid 90-talets lågkonjuktur fick negativa följder för barn och ungdomar. Dels går fattigdom i arv och dels far barn och ungdomar illa. Och allt det här blir dyrt.

Sparbeslut ledde senare till höga kostnader

Tarja Paakkonens doktorsvahandling visar att de kommuner som på 90-talet sparade på skolhälsovården för barn och ungdomar senare fick en 35 gånger så stor räkning på vårdkostnader för barn och ungdomars psykiska problem.

Den njugga familjepolitiken har lett till att barnafödandet har gått kraftigt ned. Tidigare var det viktigt för nationen att det föds så många friska och välmående barn som möjligt.

- Det har blivit sämre och svårare för barnfamiljer att skaffa det antal barn som de vill ha, säger Heikki Hiilamo professor i socialpolitik vid Helsingfors universitet.

Begränsad dagvårdsrätt ställer till det

Regeringen har också begränsat den subjektiva dagvårdsrätten. Barn till föräldrar som är arbetslösa eller studerar har endast rätt till 20 timmar dagvård eller småbarnspedagogik i veckan. Minna Salmi, forskningschef vid THL är kritisk.

- Det är ju också ett kortsiktigt beslut för det hänger ihop med dagens arbetsliv. Som för många är väldigt splittrat och varje förälder måste bevisa att han eller hon inte jobbar på heltid för att få heltidsplats för sitt barn.

Alla kommuner har inte infört den begränsade dagvårdsrätten. Där det har gjorts kan systemet vara ganska oflexibelt. Ann Backman, trebarnsmamma i Korsholm, jobbar deltid och har olika långa arbetsavtal.

- Med kommunen måste jag göra ett avtal på fem månader. Får jag ett jobberbjudande på bara tre månader och inte vet vad som händer efter det så vill jag inte göra ett sådant dagvårdsbeslut.

Ann backman trebarnsmamma
Bildtext Ann Backman är deltidsarbetande trebarnsmamma i Korsholm.
Bild: YLE Evert Rönnqvist

Ekonomin avgör allt

Vid val är politiker intresserade av barnfamiljer och de vill förbättra deras situation. Men sedan när besluten ska fattas så är det ekonomiska argument som gäller.

- Argumenten har varit ekonomiska, nästan helt och hållet. Vi har inte råd, säger man, att upprätthålla förmånsnivåerna som vi har haft tidigare, säger Mikael Nygård professor i socialpolitik vid Åbo Akademi.

På frågan om inte också barnfamiljer ska vara med och spara i dessa tider svarar Mikael Nygård att:

- Ja man hör ju det ibland sägas. Min spontana reaktion är nej – varför det? Bygger inte vår tanke om en välfärdsstats, vår tanke om solidaritet mellan människor, på att bespara dem som har det tuffast.

Mikael Nygård professor i socialpolitik vid ÅA
Bildtext Professor Mikael Nygård förstår inte varför barnen ska vara med och spara.
Bild: YLE Evert Rönnqvist

Ojust att ta av barnen

När det gäller barnens framtid i dagens Finland konstaterar Mikael Nygård att då forskningen visar att det inte kommer att gå bra så för fattiga barnfamiljer blir spartalkot ännu mer oförståeligt.

- Jag tycker att det är lite ojust med tanke på att dagens barn inte har någon andel i skulden för den situation vi sitter i. Snarare är det så att orsakerna ligger på ett helt annat håll.

Ojust med tanke på att dagens barn inte har någon andel i skulden.

Trebarnsmamman Petra i brödkön har inte så mycket gott att säga om politikerna och deras beslut. Hon skrattar:

- Ja man får nog undra några gånger. Har de själva levt i en sådan vardag som de flesta familjerna för tillfället lever i? Jag vet inte vems bästa de tänker på när de gör sina beslut. Så ja, jag har inte så mycket fint att säga.

Forskningsprojekt söker barnfamiljer

För att få en bättre bild av barnfamiljernas situation i ett Finland drabbat av ekonomisk kris och nedskärningar har Åbo Akademi startat ett forskningsprojekt.

- En aspekt med att undersöka barnfamiljers välbefinnande är att nå ut till barnfamiljerna själva, förklarar Mikael Nygård.

Därför söker man nu barnfamiljer som vill vara med i undersökningen och bli intervjuade om sin situation. Forskningsprojektet heter FamWell och har en egen Facebook-sida.