Hoppa till huvudinnehåll

Vega

Hjälp världens barn via näsdagsinsamlingen

Från 2016
Uppdaterad 15.11.2016 09:47.
Marco Bjurström
Bildtext Marco Bjurström är med i näsdagskampanjen
Bild: Yle Kuvapalvelu

Du kan vara med och hjälpa barn i världen som har det sämre ställt. Med pengar som kommer in via näsdagsinsamlingen utför nio organisationer långsiktigt arbete i utvecklingsländer.

Idén att koppla ihop välgörenhet med glada jippon kommer från Storbritannien. I Finland firar vi näsdagen nu för tionde gången.

Varje år gör hundratusentals finländare en insats för att hjälpa världens barn via näsdagen: genom att ge bidrag, köpa en röd näsa, sprida information om det hjälpbehov barnen har i världen eller genom att på något annat sätt stödja näsdagens arbete.

Arbetet ger bestående resultat som både barnens familjer och deras omgivning har nytta av. Det gemensamma målet är att varje barn ska ha möjlighet till ett bra liv.

De bidrag finländarna har gett under årets lopp har gjort det möjligt för näsdagen att hjälpa miljontals barn.

Fjolårets pengar gick bland annat till Afrika

Torkad flodfåra i Kenya
Bildtext Torkad flodfåra i Kenya
Bild: EPA

Med pengarna som kom in i fjol arbetar till exempel Fida International i Tanzania, Burundi och Kenya, där samhällena lider av klimatförändringen och miljöproblem. Målet med arbetet är att stödja familjernas tillgång till mat och deras utkomst.

Inom projektet utbildades 100 lärare i odlingsmetoder och miljöskydd. En del av skolorna fick modellåkrar och 150 barn fick utbildning i teman kring miljöskydd.

Inom projektet planterades 650 000 träd och 154 plantskolor grundades. Dessutom grundades två växthus och 171 personer började bruka en köksträdgård i regionen. 204 personer fick utbildning i biodling och 250 nya bigårdar grundades.

Inom den torra regionen byggdes en livsviktig borrbrunn och fyra nya vattendistributionsställen där 1000 hushåll får rent vatten.

I Nepal får barn och mammor stöd

tre nepalesiska flickor
Bildtext Tre nepalesiska flickor
Bild: Interpedia / Tuukka Ervasti

Näsdagen stödde under år 2015 Finska Missionssällskapet barns, mammors och samhällens välfärd i Nepal.

Inom projektet stödde man barns möjligheter till grundutbildning i sårbara grupper - etniska minoriteter, personer med funktionsnedsättning och de som hör till en lägre kast. Projektet omfattade omkring 15 700 människor - 5000 familjer.

223 lärare fick utbildning i barnvänliga undervisningsmetoder och omkring 5800 skolelever omfattades av dem. Frånvaron bland eleverna har minskat och allt färre stannar på klassen. Studieresultaten har också blivit bättre.

Sammanlagt 118 kvinnogrupper med cirka 6600 medlemmar fick undervisning i bashälsovård, förlossningsförberedelse och i ekonomiska frågor.

I dag vet kvinnorna hur viktigt det är med regelbundna undersökningar under graviditeten. De flesta bybor föder nu sina barn på vårdcentraler. Inte ett enda dödsfall bland mammorna och barnen under förlossningen har rapporterats efter att projektet startade.

Här kan du läsa mer om hur fjolårets näsdagspengar användes.

Nio organisationer tar hand om näsdagspengarna

De pengar som kommer in via insamlingen i år går till olika projekt inom nio olika organisationer: Fida International, SASK (Finlands fackförbunds solidaritetscentral), Solidaritet, Finska missionssällskapet, Plan Finland, Rädda Barnen, Unicef Finland, Finlands Röda Kors och Kyrkans utlandshjälp.

Stöd insamlingen

Ring till 0600 11620 (20,28 €/samtal + lna.)

Ring till 0600 11610 (10,26 €/samtal + lna.)

Skicka sms: skriv NÄSDAGEN och skicka till 16499 (10€).

Betala via nätbanken.

Du kan skicka hälsningar i Tongåvan fredag kl 19.22-22 och samtidigt delta i Näsdagsinsamlingen, som pågår hela november.

Diskussion om artikeln