Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Grundstenen är lagd för centralköket i Borgå

Från 2016
grundsten muras i snöyra
Bildtext Annika Malms-Tepponen, verkställande direktör för Lokalservicen tillsammans med tidskapseln och stadstyrelsens ordförande Matti Nuutti.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

I snöyra lades grundsten för Borgå stads kommande centralkök och nya matstrategi. Största delen av den mat som serveras i Borgå stads daghem, skolor och äldreboenden kommer i framtiden tillredas i det nya centralköket.

Ute vid byggplatsen nära Kungsporten hålls ceremonin rätt kort i snöfallet då grundstenen muras. Talen sparas till kaffestunden inomhus.

I cylindern, den så kallade tidskapseln, finns exemplar av dagens lokala tidningar, några mynt och en del andra dokument. I tur och ordning lägger stadens ledande tjänstemän och politiker en slev med cement på cylindern.

grundsten muras i snöyra
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Byggplatsen är stor och stort är också projektet. Våningsytan är på 1 284 kvadratmeter och kostnaderna beräknas till 6,6 miljoner euro. Det nya köket ska vara klart om ett år och i bruk lite senare.

- Våren 2018 sätter vi i gång med produktionen, säger Annika Malms-Tepponen, verkställande direktör för Lokalservicen. Steg för steg ersätter vi då de nuvarande köken.

Dagligen tillverkar Borgå stad omkring 10 000 luncher, största delen kommer i framtiden att göras i det nya centralköket.

- Trots Sote-reformen vågar vi satsa på ett eget centralkök, säger Annika Malms-Tepponen. Vi har gjort våra riskkalkyler och är övertygade att folk äter också efter förvaltningsreformen.

Många personer står ute i snöyra för att mura en grundsten
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Centralköksbyggnaden omfattar lokaler som används för tillredning, avkylning, packning och distribution av mat. Planeringen av helheten pågår samtidigt som byggnadsarbetena.

- Vi planerar och bygger samtidigt och har nu alla chanser att få en bra helhet, då byggnadsbolaget är med i alla faser.

Bygget sker som projektledningsentreprenad och det är Lujatalo Oy som svarar för entreprenaden.

byggarbetare jobbar ut i vit vinter
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Diskussion om artikeln