Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg väntar på ny skolutredning

Från 2016
Uppdaterad 03.11.2016 15:14.
En ljus rappad 50-talsskolbyggnad i rätt dåligt skick. Svart plåttak. I förgrunden ett grönt fotbollsmålnät.
Bildtext Svartå skola är byggd på 1950-talet och i dåligt skick. Snart måste politikerna fatta beslut om Svartåskolornas framtid.
Bild: Yle/ Pia Santonen

Skolnätet i Raseborg ska igen ses över nästa år. I väntan på utredningen är det svårt för politikerna att fatta beslut stora investeringar, säger bildningsnämndens ordförande Filip Björklöf (SFP).

- Man kan inte börja investera i skolnätet allt för mycket innan man vet hurdant skolnät man vill ha.

Bildningsnämnden beslöt på tisdagen (1.11) efter omröstning 2-6 att planeringen av renoveringen av Katarinaskolan i Karis ska inledas år 2019 och att skolan ska renoveras 2020-2021. Det här är ett år tidigare än vad tekniska nämnden hade föreslagit.

Skolgården vid Katarinaskolan i Karis, Raseborg.
Bildtext Katarinaskolan i Karis behöver renoveras.
Bild: Yle/Minna Almark

Filip Björklöf säger att det här kan ses som en fingervisning om att det är en viktig satsning. Katarinaskolan berörs också av skolnätsutredningarna.

- Men det handlar också om att det är en av de största skolorna och den skolan är i mycket dåligt skick.

Behövs beslut om Svartåskolorna

Det mest akuta som Raseborgs stads måste fatta beslut om är vad som ska hända med skolorna i Svartå. Både finska och svenska skolan är i dåligt skick.

Nämnden beslöt på tisdagen att planeringen av det finska daghemmet i Svartå, Mustion päiväkoti, ska inledas nästa år.

De finska daghemsbarnen i Svartå håller sedan februari till i en barack efter att det visade sig att den gamla daghemsbyggnaden hade problem med inomhusluften.

Innan Raseborg stad inledde arbetet med sparprocessen Raseborg 2020 var det aktuellt med ett hus för all kommunal service i Svartå. Raseborgs bildningsdirektör Robert Nyman betonar att det är viktigt att få ett helhetsförslag för skolor och daghem och annan kommunal service i Svartå.

- Om vi förhastar oss med att investera endast i ett daghem står vi i ett halvfärdigt helhetsprojekt. Därför bör vi nu beakta alla delar och sedan komma med ett helhetsförslag.

Nya skolutredningar efter kommunalvalet

Raseborgs stadsfullmäktige beslöt i juni att de svenska skolorna Västerby skola, Snappertuna skola och den finska skolan Klinkbackan koulu stänger efter läsåret 2017-2018.

Samtidigt fattade fullmäktige beslut om att se över Billnäs skola, Katarinaskolan, Svartå skola, Mustion koulu och Kiilan koulu år 2017. Bromarv skola nämns inte alls i det här sammanhanget.

Elever i Snappertuna skola.
Bildtext Snappertuna skola ska läggas ned sommaren 2018.
Bild: Yle/Minna Almark

Bildningsnämnden kommer därför att fortsätta utreda skolstrukturen nästa år. Nämndens ordförande Filip Björklöf (SFP) tror inte att utredningarna kommer att blir klara innan kommunalvalet i april.

- Det är nästa fullmäktige som får ta ställning till ytterligare utredningar och berätta hur de vill att skolnätet ska se ut.

Den förra skolnätsutredningen i Raseborg gjordes av konsulten Marcus Henriksson. Björklöf tror att den nya utredningen antagligen kommer att göras i stadens egen regi.

Bildningsdirektör Robert Nyman säger att tjänstemännen kommer att ta fram förslag enligt var beslutsfattarna önskar. Han utesluter inte att de kan komma att titta också på andra skolor än de som nämns i fullmäktiges beslut från juni 2016.

Skolstängningsbeslutet omprövas snart

Filip Björklöf tror inte att han kommer att vara ordförande för den nya bildningsnämnden som tillsätts efter kommunalvalet. Han har ännu inte fattat beslut om han ställer upp i vårens kommunalval.

En fråga som han och de nuvarande beslutsfattarna kommer att tvingas ta ställning till är invånarinitiativet om skolstängningsfrågan.

Över 3 000 raseborgare skrev under en namnlista där de ville att staden behandlar skolstängningarna på nytt.

En grupp vuxna sitter vid ett bord och tittar i en mapp.
Bildtext Föräldrar i Snappertuna, Västerby och Klinkbacka skolor samlade över 3 000 namn.
Bild: Yle/Monica Slotte

Beslutsfattarna i Raseborg tvingas därför ompröva sitt beslut att stänga de tre byskolorna. Det här ska ske innan vårens kommunalval.

Bildningsnämnden kommer först att få frågan på sitt bord. Efter det går den vidare till stadsfullmäktige.

Filip Björklöf anser fortfarande att beslutet om att skolorna ska stängas var rätt. Han hoppas att fullmäktige inte kommer att ändra beslutet.

- Jag hoppas faktiskt inte det. Det visar i så fall ett hemskt stort misstroende mot vår organisation och mot de tjänstemän som har jobbat med det.

Radio Vega Västnyland

5:53

Diskussion om artikeln