Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vänsterförbundet i Helsingfors om vårdreformen: Dra i nödbromsen

Från 2016
helsingfors stadsfullmäktige inför ett möte
Bild: Yle/Helena von Alfthan

När Helsingfors fullmäktige på onsdag kväll tog ställning till vårdreformen var partierna på vänsterkanten mest kritiska mot reformen.

Vänsterförbundets Petra Malin sade i sitt anförande i fullmäktige att vårdreformen är som ett tåg som åker mot ett stup, och nu är det dags att dra i nödbromsen.

- Den här reformen är inte demokratisk, och den är inte en bra reform för klienterna. Vårdreformen har många problem med bolagisering och andra saker där man tappar kontroll över vårdtjänsterna, säger Petra Malin som är suppleant i stadsfullmäktige.

porträtt på vänsterförbundets petra malin i helsingfors fullmäktige
Bildtext Petra Malin (VF) är suppleant i stadsfullmäktige och ledamot i barnomsorgsnämnden.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Regeringen har föreslagit att många tjänster som idag sköts av kommunerna efter vårdreformen skulle skötas av offentligt ägda vårdbolag. Inom Vänsterförbundet undrar man hurdan insynen blir i de bolagen.

- Vi motsätter oss inte att vårdreformen görs, men det får inte bli en sådan här reform, säger Petra Malin från Vänsterförbundet.

Samlingspartiets Sirpa Asko-Seljavara sade i fullmäktige att det inte är dags att dra i bromsen - nu ska vårdreformen genomföras.

- Jag tycker att vårdreformen nu måste förverkligas, för vi har väntat så länge. Jag tror på minister Rehula att han ska få det gjort, säger Sirpa Asko-Seljavaara (Saml.)

Sirpa Asko-Seljavaara i Helsingfors stadsfullmäktige
Bildtext Sirpa Asko-Seljavaara från Samlingspartiet är fullmäktigeledamot och ledamot i Helsingfors social- och hälsovårdsnämnd.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Helsingfors stadsfullmäktige godkände stadens utlåtande till lagutkasten om ordnandet av social- och hälsovård och om inrättandet av landskap med tre tillägg.

Två av tilläggen som godkändes med i utlåtandet kom från Sirpa Asko-Seljavaara. Det första handlade om att de lagstadgade råden för personer med funktionsnedsättning och äldreråden bör bevaras inom de enskilda kommunerna.

Seljavaaras andra tillägg handlade om att staten ska ta fullt ansvar för finansieringen av undervisningen och forskningen i hälsovårds- och socialsektorn så att producenter i den privata, tredje och offentliga sektorn har likvärdiga konkurrensförutsättningar då de ansvarar för undervisnings- och forskningsverksamheten.

Dessutom godkände fullmäktige ett tillägg från De grönas Mari Holopainen. I utlåtandet lades en text till om kriterierna för serviceinrättningens styrelse.

Diskussion om artikeln