Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kyrkfjärdens skola i Ingå behöver tillfälliga klassrum

Från 2016
Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Bildtext Skolhuset är i dåligt skick.
Bild: Yle/Marica Hildén

Kyrkfjärdens skola i Ingå behöver fem nya klassrum redan nästa läsår 2017-2018 för att råda bot på utrymmesbristen. Det slår bildningsnämnden i Ingå fast i sitt förslag till kommunstyrelsen.

De fem klassrummen är tillfälliga lösningar och ska finnas i så kallade paviljonger.

Kyrkfjärdens skola är det här läsåret i maximal användning och skolans klassrum räcker inte längre till för nuvarande och kommande verksamhet.

Lokalerna förnyas

Skolan som är byggd på 1950-talet är inte heller i bästa möjliga skick.

De tillfälliga klassrummen planeras för 25 elever. Klassrummen ska vara så stora att alla undervisningsgrupper får egen plats för morgon- och eftermiddagsundervisning.

Bildningsnämnden föreslår också att lokalerna i Kyrkfjärdens skola förnyas de närmaste åren enligt de behov som finns.

Nämndens ordförande Kristian Westerholm (SFP) hoppas för sin del att skolan renoveras i snabbt takt.

- Jag hoppas att den nyrenoverade skolan kan tas i användning läsåret 2019-2020, säger han.

Inte bara en skola

Då skolbyggnaden planeras ska det också beaktas att kommunen behöver ett tidsenligt centralkök. Det nuvarande centralköket finns i Ingahemmet och tillreder dagligen 500 matportioner.

Också annan service i kommunen kunde flytta till Kyrkfjärdens skola, anser bildningsnämnden. Till exmpel kunde kommunens konditionssal och ungdomsverksamhet flytta dit. Också kommunfullmäktige kunde samlas där liksom olika slags föreningar.

Bildningsnämnden tog ställning till ärendet på sitt möte 2.11.

Diskussion om artikeln