Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Det kan ta tre år att riva kolkraftverket i Ingå

Från 2016
Uppdaterad 04.11.2016 10:42.
Vy från den första enhetens tak. I bakgrunden kol som numera transporteras tilll Finno kraftverk i Esbo.
Bildtext En del av kraftverket kan rivas med sprängning.
Bild: Yle/Maria Wasström

Det kommer att ta upp till tre år att riva det stora gamla kolkraftverket i Ingå.

Energibolaget Fortum ansöker om rivningslov för kraftverket av Ingå kommun. Det som ska rivas är fyra stora kraftverksenheter, två höga skorstenar samt ett tiotal andra byggnader och konstruktioner på området i Joddböle.

En del av rivningen kan ske med sprängning. Det handlar om bland annat skorstenarna som skulle sprängas.

Rivningspaus i juli

Rivningsarbetet ska ske vardagar mellan sju på morgonen och tio på kvällen. Under veckoslut föreslås att rivningen vid behov kan pågå mellan åtta på morgonen och sex på kvällen.

Under juli månad ska bullrigt rivningsarbete enligt planerna minimeras så att grannarna får fira semester i fred.

Betongkrossen kommer till användning

Fortum vill också ha lov att använda betongavfallet från rivningen i Joddböle. Betongen från kraftverksbyggnaderna skulle då krossas på området. Det handlar om cirka 100 000 kubikmeter.

Betongkrossen ska användas till att fylla ut gropar som uppstår vid rivningen, fylla askbassänger samt för vägbankar. Krossningen skulle pågå mellan 7 och 22 på vardagar men inte hela tiden utan när det finns tillräckligt med betong för krossning.

Också här skulle en sommarpaus i juli bli aktuell.

Fortum har låtit undersöka marken. Det har kommit fram att det finns föroreningar i den. Bolaget har gjort upp planer för hur man vid rivningen undviker att föroreningar kommer ut i naturen.

Byggnads- och miljönämnden i Ingå kommun föreslås på tisdag 8.11 säga ja till rivningslovet till Fortum Power and Heat.

Det är inte kommunen utan Södra Finlands regionförvaltningsverk som kan bevilja Fortum lov för krossning och användning av betongavfallet från rivningen. Byggnads- och miljönämnden får här ge ett utlåtande. Nämnden föreslås i sitt utlåtande ställa sig positivt till krossningen och användningen av betongavfallet. Nämnden förutsätter dock att verksamheten står stilla i juli. Nämnden vill också att utsläppen från området till Fagerviken kontrolleras och rapporteras årligen.

Artikeln korrigerades fredagen 4.11.2016 vid 10.40-tiden. Tidigare stod det att nämnden i Ingå föreslås säga ja till både rivning och användning av betongen. Det rätta är att nämnden ger lov för rivning men endast ger ett utlåtande till Fortums ansökan om att få återanvända betongen på området. Texten kompletterades med det sista stycket.

Diskussion om artikeln