Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Personliga assistenter kunde inte svenska i Raseborg

Från 2016
Handikapp
Bildtext Det har varit svårt att få hjälp på svenska inom handikappservicen i Raseborg.
Bild: Yle

Det har förekommit flera problem med företag som säljer personliga assistenttjänster till klienter i Raseborg.

Staden valde vid en upphandling för fyra år sedan vilka företag som får sälja personlig assistans inom handikappservicen i Raseborg. Men två av de valda fyra företagen har inte lyckats leverera sådana tjänster som avtalet gällde, säger staden nu när det är aktuellt med en ny upphandling.

Det är rekryteringsföretaget Citywork Uusimaa samt vård- och rekryteringsföretaget Debora som enligt staden inte har skött sig.

Cityworks service har gett upphov till "åtskilliga reklamationer" under avtalsperioden. Debora lyckades inte alls få i gång servicen efter ett första försök i början och de kunde heller inte alls leverera service på svenska.

– Vi hade fyra firmor med från början av avtalsperioden. Den sista tiden har det i praktiken varit två firmor som har levererat köptjänster inom personlig assistans, förklarar chefen för social service i Raseborg Eivor Österlund-Holmqvist.

Ett av de gamla företagen fortsätter

Staden har nu konkurrensutsatt tjänsterna på nytt. Bland de åtta företag som lämnade in offerter fanns både Citywork och Debora men stadens upphandlingsdirektion valde att förkasta deras anbud på grund av de dåliga erfarenheterna.

I stället valde direktionen Medicum Service, Med Group och Elämäsi Adato.

De klienter som hittills har fått tjänster av företaget Elämäsi Adato fortsätter som tidigare, uppger för sin del grundtrygghetsdirektören Jeanette Pajunen.

Det har visat sig fungera bäst med firmor som på orten har en koordinator, tycker Österlund-Holmqvist.

– Koordinatorn har besökt den hjälpbehövande. Koordinatorn har kunnat ge tydlig och klar information om servicen. Då har man hittat optimala lösningar som har fungerat över tid.

Grundtrygghetsnämnden tar ställning till serviceproducenterna på torsdag (3.11).

Arbetsgivarmodellen vanligast

Personer med funktionsnedsättning kan få sådan personlig assistans som upphandlingen nu omfattar.

Det handlar inte om personer som på grund av sin ålderdom får assistans eller personer med utvecklingsstörning utan andra människor med funktionsnedsättning.

De flesta av dessa klienter köper assistenttjänster så att de själva är deras arbetsgivare. Staden vill att den modellen främst ska användas.

De som inte vill vara så kallade egenarbetsgivare till sin assistent, kan utnyttja de köptjänster som staden nu har konkurrensutsatt igen. De köper inte assistansservice direkt av företagen utan staden beställer tjänsterna.

Staden följer också upp att de följer klientens serviceplaner och att de debiterade timmarna stämmer.

Det nu aktuella avtalet är värt ungefär 1,5 miljoner euro per år, uppger grundtrygghetsdirektören.

Diskussion om artikeln