Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kimitoöns framtidsstrategi: Samarbete med företagare viktigt

Från 2016
Lada på åker.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Näringslivet och samarbete med deltidsboende hör till det som Kimitoöborna tycker att kommunen bör satsa mera på för att vara en konkurrenskraftig kommun i framtiden.

Över 100 personer besvarade Kimitoöns enkät om hurdan framtidsstrategi kommunen borde ha. Sjuttiotre kommuninvånare och deltidsboende samt fyrtiotre anställda deltog i enkäten.

Frågorna till kommuninvånare och deltidsboende handlade om Kimitoöns styrkor, vad Kimitoön vill vara bra på i framtiden och vad Kimitoön bör utveckla för att i framtiden vara konkurrenskraftig.

Bland kommunens styrkor nämns bland annat tvåspråkigheten och naturen. Tvåspråkigheten är också något man anser att kommunen i framtiden bör satsa på. Ett tvåspråkigt gymnasium nämns och bland det Kimitoön vill vara bra på i framtiden kommer bland annat miljöfrågor och exklusiva gästhamnar upp.

Kimitoöns cirka 500 anställda fick svara på en skild enkät och bland annat ombads de anställda svara på frågan vad kommunen bör göra för att också i framtiden ha en ekonomi som är i balans. Effektivare arbetssätt och satsningar på de lokala företagens verksamhetsförutsättningar var de två populäraste svaren på frågan om ekonomin.

Båda grupperna svarade på frågan vad Kimitoön bör göra för att vara en konkurrenskraftig kommun i framtiden och här lyftes samarbetet med deltidsboende fram samt stödandet av näringslivet och samarbetet med lokala företagare som viktiga saker.

Bara en liten del av personalen svarade på enkäten om kommunens framtidsstrategi. Orsaken är enligt Kimitoöns utvecklingschef Gilla Granberg att enkäten genomfördes på sommaren då många av de anställda är lediga.

Diskussion om artikeln