Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangöbor: Sommargäster favoriseras - men stadsdirektören avfärdar kritiken

Från 2016
Hans Lönnberg från Hangö står framför de nya bostäderna som byggs på Fabriksudden i Hangö.
Bildtext Hans Lönnberg är en av dem i Hangö som tycker att sommargästerna favoriseras. Han önskade att Hangö skulle ha fått spa och hotell, nu blir det spa och bostäder.
Bild: Yle/Marica Hildén

Många Hangöbor upplever att staden kör över deras intressen och favoriserar sommarboende. Forskare Marianne Pekola-Sjöblom har en lösning: Bli politiker och börja själv påverka på din hemort.

Hans Lönnberg upplever en känsla av underläge när han tänker på de stora byggprojekten i hans hemstad Hangö.

Det byggs spa och bostäder på Fabriksudden efter att planerna har stötts och blötts i många år, det finns planer på att bygga bostäder på Drottningberg och den senaste tiden har Roxx café och pub engagerat Hangöborna.

En byggnad med bilar parkerade framför.
Bildtext Roxx café och pub i Hangö.
Bild: Yle/Marica Hildén

Då Yle Västnyland pratade med Hangöbor som skrev under en namnlista för Roxx sade Hans Lönnberg att det verkar som om staden förbiser Hangöborna medan de som inte är skrivna i Hangö favoriseras.

Även Hangöbon Susann Heikkinen sade att hon upplever att Hangöborna blir sidsteppade av mer pengastarka krafter.

- Nu räcker det med att trampa ner Hangöborna och skattebetalarna i Hangö, sade Heikkinen i en tidigare intervju.

Roxx

Hyreskontraktet för Roxx café och pub i Östra hamnen i Hangö förlängs med fem år, beslöt Hangö stadsstyrelse den 31 oktober. Stadsdirektören föreslog att hyreskontraktet skulle vara ett år.

Däremot blev det inget beslut om vem som ska ha hand om gästhamnen i Östra hamnen.

Frågan om Östra hamnens detaljplan och förslaget till ändring i Fabriksuddens deltaljplan remitterades för tilläggsutredningar.

Detaljplanerna ska länka samman Östra hamnens, Strandparkens och Fabriksuddens områden till en vacker, fungerande och sammanhängande hamn- och strandparkzon.

Yle Västnyland träffade Hans Lönnberg på nytt för att höra mera om hans tankar om att det är icke-Hangöbor som gynnas.

Lönnberg berättar att man pratade med både tjänstemän och politiker om Roxx för att försöka påverka att caféet får förlängt kontrakt. Lönnberg upplever att det är tjänstemännen som inte var villiga att dela med sig av information om hur det skulle gå med Roxx.

- Ingen ville i det här fallet säga så mycket innan ärendet behandlades i stadsstyrelsen. Jag tror att politikerna vet mera än invånarna, men diskussionen förs bakom Hangöbornas rygg.

Lagar och paragrafer gäller alla

Tarja Kvarnström flyttade för 26 år sedan till Hangö från Karis. Kvarnström säger att hon inte stött på att sommarbosatta skulle favoriseras framom fast bosatta Hangöbor.

- Man hör ju om det, men det finns ju lagar och paragrafer så jag tror inte att det är så att de favoriseras.

Tarja Kvarnström med vresrossylt på Bellevuestranden.
Bildtext Tarja Kvarnström.
Bild: YLE/Malin Karlberg

Tarja Kvarnström tror att det i stället handlar om att sätta Hangöborna mot sommargästerna.

- Det kan bli så då man inte vet så mycket om varandra, då blir man på sin vakt och är litet rädd. Men det är klart, kanske det finns Hangöbor som förbigås i beslutsprocessen.

"Vi jobbar för Hangöborna"

Stadsdirektör Denis Strandell säger att han inte ser någon tudelning i Hangö mellan sommargäster och Hangöbor.

- Jag har över 600 kolleger som dagligen jobbar för att skolor och daghem fungerar, vi sköter om våra åldringar, vägar plogas och gatubelysningen fungerar. All service skapar vi med de skattemedel som Hangöborna betalar.

Strandell säger att det inte finns någon i hela organisationen som skulle jobba för någon annan än Hangöborna.

- Men vackra parker och vägar som är i skick gagnar både Hangöbor och besökare.

Denis Strandell i Hangö
Bildtext Denis Strandell.
Bild: yle/Nicole Hjelt

Sommargästerna favoriseras inte, är Denis Strandells svar.

- Det är lagar, förordningar och giltiga planer för olika områden som gäller när man till exempel tänker på bygglov. Tjänstemännen följer dem till punkt och pricka. Det finns inga gräddfiler i vår stad där någon med pengar skulle få något jämfört med den som inte har pengar.

Denis Strandell kan inte svara på frågan hur det uppstått en känsla bland en del Hangöbor att det finns en tudelning mellan de fast bosatta och sommargästerna.

- Jag tror att det mera är frågan om en känsla än om något annat. Dessutom tror jag att det är väldigt få som har den känslan, jag kan i alla fall inte hitta någon grund för den.

Storleken på byggena är avgörande

Hans Lönnberg tror att det är storleken på byggena som gör att det är svårare att få information.

- Tidigare har det bara byggts i mindre skala och då var öppenheten bättre. Men nu är det stora byggen och det har inte varit lika stora förändringar i Hangö tidigare.

En arbetsplats med stängsel runt där Hangö havsbad finns och bostäderna på Fabriksudden.
Bildtext Hangö Havsbad ska vara färdig i början av nästa år och bostäderna till sommaren 2017.
Bild: Yle/Marica Hildén
Utsikt från stranden i Hangö där vågor rullar in.
Bildtext Den här utsikten har man inifrån Hangö havsbad.
Bild: Yle/Marica Hildén

Staden har ordnat information för invånarna om till exempel planerna på Fabriksudden, men Lönnberg säger att det inte har hjälpt känslan av att vara i underläge.

Lönnberg säger att det var mycket hysch-hysch kring fallet med Roxx och att det skapade en massa rykten, till exempel att Roxx skulle rivas.

- Rykten som inte stämmer skapar en dålig bild av Hangö och det är inte bra.

Och rykten är man bra på i Hangö: tidigare florerade de vilt kring Östra hamnen då staden skrev på avtalet med Regatta Resorts som sedan började bygga spa och bostäder på Fabriksudden.

Rykten om Fabriksudden i Hangö

I september 2014 berättar Yle Västnyland om en grupp skeptiker i Hangö som anser att det finns en hund begraven i avtalet mellan staden och Regatta Resorts som ska bygga på Fabriksudden.

Bland annat undrar gruppen vad som menas då staden förbinder sig till att organisera verksamheten i båthamnen i närheten av Fabriksudden så att spaverksamheten inte störs av buller eller olägenheter.

Sten Öhman (SFP) sade att Fabriksudden absolut inte skulle stängas för Hangöborna.

Hangö havsbad syns bakom platsen där man vinterbadar i Hangö.
Bildtext Vinterbadet i Hangö.
Bild: Yle/Marica Hildén

Gruppen sade också att det finns planer på att stänga vinterbadet och flytta bort kvällstorget och servicehuset Roxx som är till för båtförare i Östra hamnen.

Jouko Kavander (SDP) dementerade detta och avfärdade det som lösa och osanna rykten.

Hans Lönnberg tar också Fabriksudden som exempel på där icke-Hangöbor favoriseras.

- Det var meningen att där skulle byggas hotell och spa så att vi får arbetsplatser och turister året om. Nu byggs det sommarbostäder och spa.

Lönnberg tycker att alla beslut fattades i snabb takt och konstaterar: gjort är gjort.

Regatta Resorts bygger spa och bostäder på Fabriksudden

Regatta Resorts är det femte företaget i ordningen som tagit sig an uppgiften att bygga på Fabriksudden.

Bolaget övertog kontraktet av Hangon Rantakiinteistöt som gick i konkurs.

Spabygget Hangö havsbad kostar åtta miljoner euro och finansieras med privata pengar. Aktierna kostar 12 500 euro.

Tre hus med sammanlagt 43 bostäder på 3 900 kvadratmeter byggs på samma tomt som spabyggnaden.

Denis Strandell anser att staden aldrig har informerat invånarna lika bra som i dag om händelser som sker i Hangö. Han påpekar att alla föredragningslistor och protokoll finns på stadens webbplats och att staden allt mera aktiverar sig på sociala medier.

- Vi ordnar diskussion om planfrågor innan processen startar och alla planer är till påseende. Den 17 november har vi ett möte där Hangöborna kan komma och ställa frågor och få svar, dessutom ordnar vi information för nya Hangöbor. Vi tjänstemän är också beredda att svara på frågor.

Strandell vill med det här visa att han inte förstår kritiken att staden inte informerar om ärenden som det ska fattas beslut om.

Sommargästerna är okej

Hans Lönnberg har inget emot sommarhangöborna.

- Det är bra att de kommer hit och spenderar pengar. Tidigare var det kanske så att vi var från landet och de var från huvudstaden, men så är det inte längre. Vi umgås och de är bra människor.

Tarja Kvarnström välkomnar också sommarboende.

- Det är bra att de kommer hit med nya och fräscha idéer. Det blir mera livat då de är här, annars skulle det vara väldigt tyst.

En lyftkran lyfter byggmaterial på plats på bostäderna på Fabriksudden i Hangö.
Bildtext Det är kanske mest sommarboende som installerar sig i de nya bostäderna på Fabriksudden, men det är bra att de kommer till Hangö och spenderar pengar där, tycker många Hangöbor.
Bild: Yle/Marica Hildén

Vad kan man då göra för att inte få en känsla av att hamna i underläge, så som Hans Lönnberg känner det?

Så här svarar Lönnberg på frågan:

- Vi borde aktivera oss mera och vara intresserade av stadens utveckling.

Tarja Kvarnström säger att det gäller att vara aktiv för att få veta vad som händer i Hangö.

- Gå och titta på planerna då de kungörs och man kan besvära sig om det behövs. Det görs ju mycket här i Hangö.

Vad kan en stadsdirektör göra för att motverka känslan av tudelning mellan sommargäster och Hangöbor. Strandell säger att han gärna skulle göra något om det fanns ett bra sätt.

- Att det sker en utveckling i staden som finansieras av icke-hangöbor är ju bara en naturlig utveckling. Det skedde redan då de berömda Hangövillorna byggdes vid Appelgrensvägen. Det var inte Hangöbor som byggde dem utan folk från bland annat Helsingfors och St Petersburg.

Villor vid Appelgrensvägen.
Bildtext Det finns många fina villor längs Appelgrensvägen i Hangö.
Bild: YLE/Malin Karlberg

Strandell konstaterar att mycket av det som investeras i Hangö sker via icke-Hangöbor. Och det ska vi vara glada för, säger han.

- Jag gläder mig över varje miljon som grävs ner i Hangö, det stannar här och blir till glädje för alla Hangöbor.

Radio Vega Västnyland: Demonstranter vill bevara Roxx pub och café i Hangö - Spela upp på Arenan

Forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom på Kommunförbundet håller med Tarja Kvarnström och Hans Lönnberg: man måste själv vara aktiv för att få rätt information.

Ett sätt att aktivera sig och få information är att bli politiker.

- Kommunalvalet är på kommande och kandidatrekryteringen pågår. Som förtroendevald har man mera möjligheter att påverka än som vanlig invånare.

Marianne Pekola-Sjöblom ger flera tips på hur man som invånare får reda på vilka beslut som fattas i kommunen:

- Gör ett kommuninvånarinitiativ. Då svarar kommunen på frågan och berättar hur beslutsprocessen ser ut.

- Kräv en folkomröstning.

- Samla in namn och lyft fram viktiga frågor på det sättet. Få massmedia att bli intresserad av frågan.

- Gå till fullmäktigemöten eller se mötet på webben om du har en möjlighet till det.

- Var själv aktiv: kontakta politiker och tjänstemän. Förtroendevalda kan sedan lyfta upp frågan i en motion.

- Gå med i en förening. Föreningar har ofta kontakt med kommunala beslutsfattare och det är lättare att påverka i en större grupp.

- Diskutera i sociala medier. Kommunala beslutsfattare följer ofta med diskussionerna på nätet.

Invånarmöte där detaljplanen för Koverhar presenteras.
Bildtext Invånarmöte i Hangö om Koverhars detaljplan.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Marianne Pekola-Sjöblom konstaterar också att det är väldigt viktigt att kommunerna informerar om planering och andra viktiga ärenden.

- Kommunerna ska inte bara lyssna på invånarna utan också ta dem på allvar. Invånarna måste bli hörda tillräckligt tidigt i planeringen så att de har en känsla av att kunna påverka.

Pekola-Sjöblom säger att kommunerna längs med åren har blivit allt bättre på att informera i tid.

Viktigt att motivera besluten

Ändå finns en känsla av att kommunen inte lyssnar. Pekola-Sjöblom säger att det kan bero på att en del ärenden är så komplicerade att de inte ens är lätta för de förtroendevalda.

När besluten är fattade så är det väldigt viktigt att kommunen motiverar sina beslut och även ser till att invånarna får reda på dem.

- Våra undersökningar visar att de flesta läser en lokal tidning, så det är i tidningar och radio man får reda på kommunala beslut.

Artikeln är en del av Svenska Yles satsning Ett tudelat Finland, som granskar skillnader i samhället. Vi tittar närmare på ämnesområdena hälsa, kostvanor, boende, utbildning, teknik, ekonomi och arbetsmarknad.

Ett tudelat Finland