Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kimitoöns Vatten går till HFD i utsläppstvist

Från 2016
Vattenkran
Bild: Yle/Roger Källman

Vattenreningsverket i Dalsbruk blir ärende för Högsta förvaltningsdomstolen. Kimitoöns vatten överklagar ett beslut som gäller utsläppsplatsen i Falköfjärden.

Kimitoöns Vatten har 5.10.2016 fått ett beslut från Vasa förvaltningsdomstol om miljötillståndet för vattenreningsverket i Dalsbruk. Kimitoöns vatten har överklagat beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen 4.11.2016.

I Vasa förvaltningsdomstols beslut konstateras att Kimitoöns vatten senast 31.12.2019 bör lämna in en ansökan till Södra Finlands regionförvaltningsverk om att flytta den nuvarande utsläppsplatsen för avloppsvattnet i Falköfjärden till en mindre skadlig plats.

I beslutets motiverande del konstaterar förvaltningsdomstolen att Kimitoöns vatten bör göra en utredning om alternativa utsläppsplatser, och att utredningen ska utgöra grund för en ansökan senast 31.12.2019 om att flytta utsläppsplatsen.

Kimitoöns vatten anser att förvaltningsdomstolens beslutsdel och motiverande del inte stämmer överens. Bolaget föreslår i sin överklagan att förvaltningsdomstolens beslut ändras till att Kimitoöns vatten inom utsatt tid bör göra en utredning om alternativa utsläppsplatser och att utredningen utgör grund för en ansökan till regionförvaltningsverket senast 31.12.2019 om att flytta utsläppsplatsen till en mindre skadlig plats.

Det innebär att Kimitoöns vatten motsätter sig kravet på att avstå utsläppsplatsen i Falköfjärden, utan vill behålla platsen som ett framtida alternativ. Kimitoöns vatten motsätter sig alltså inte att göra en utredning om alternativa utsläppsplatser eller att på basis av denna lämna in en ansökan till tillståndsmyndigheterna inom utsatt tid.

Diskussion om artikeln