Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Oklara prisuppgifter vanliga i bilreklamer

Från 2016
Uppdaterad 08.11.2016 12:56.
Bilreklam på nätet som lovar en bil till halva priset
Bild: Yle/ Patrik Schauman

Det finns en hel del problem med bilreklamer. Myndigheterna har i fjol hittat många brister. Granskningarna av bilreklamer kommer att fortsätta också i år. På nätet finns till exempel reklam där man lovar en ny bil för halva priset, trots att det egentligen handlar om ett dyrt avbetalningssystem.

I år har Konkurrens- och konsumentverket främst tittat på tv-reklam när det gäller bilar. Paula Hannula är jurist vid Konkurrens- och konsumentverket. Hon är expert på krediter.

- Vi har hittat ganska många reklamer som är i strid med lagstiftningen. Det finns två viktiga principer som reklammakarna måste följa. Den första är att reklamen inte får vara vilseledande. Den andra är att alla relevanta uppgifter om priset måste uppges om man anger ett enda kreditvillkor i reklamen. Syftet är att konsumenten skall kunna jämföra olika krediter och bedöma om det lönar sig att ta en kredit eller inte, säger Paula Hannula.

Paula Hannula, jurist vid Konkurrens- och konsumentverket
Bildtext Paula Hannula är jurist vid Konkurrens- och konsumentverket
Bild: Yle/ Patrik Schauman

För konsumenten lönar det sig alltid att vara noggrann när man jämför olika kreditalternativ. Det är åtminstone bra att jämföra den effektiva räntan och slutpriset. Den effektiva räntan är viktig för att den måste innehålla alla kostnader, inte bara låneräntan. Bilens och lånets totalpris säger också mycket. Det kan också vara nyttigt att vara uppmärksam på om någon reklam saknar viktig ekonomisk information.

Billig första lånerat får inte användas som morot

Svenska Yle visar Paula Hannula en reklam på nätet som lovar en ny bil till halva priset. När man klickar sig vidare till villkoren framgår det att det billiga priset bara är första raten på ett lån som skall betalas tillbaka under tre år. Varje månad betalas en liten rat av lånet. Den sista raten som förfaller till betalning tre år efter köpet är den klart största. Om kunden inte betalar den raten måste hen lämna tillbaka bilen till försäljaren.

Det slutgiltiga priset är inte fördelaktigare, utan betydligt dyrare än om köparen skulle ha betalat hela bilen med en gång.

Paula Hannula kan inte ta ställning till reklamer som Konkurrens- och konsumentverket inte har granskat. Granskningen är en omständig process där ämbetsverket alltid hör också reklammakaren. Reklamen gör ändå Paula Hannula fundersam.

- Reklammakarna måste komma ihåg att enskilda kreditvillkor såsom en fördelaktig månadsrat i början av kreditförhållandet inte får överdrivas. Det här kunde vara ett fall som vi på Konkurrens- och konkurrensverket borde titta närmare på, säger hon.

Paula Hannula betonar ändå att Konkurrens- och konsumentverket bygger sina slutsatser på helhetsbedömningar av om problematiska drag i reklamer faktiskt är så grava att de bryter mot lagen.

För kunden är det värt att komma ihåg att en vilseledande reklam inte i sig betyder att man som köpare kan få den beaktad om man är missnöjd med sitt köp. I fallet med bilreklamen som utlovar en bil till halva priset måste kunden ändå betala det slutliga priset om hen inte kan bevisa att försäljaren har farit fram med osanning i själva köpögonblicket.

Diskussion om artikeln