Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Jens Berg: Hopplöst läge för KSF Media i förhandlingarna

Från 2016
KSF Medias tidningar 24.08.2016
Bildtext Digitala nyheter finns tidigt på morgonen, men papperstidningarna kommer först på dagen i glesbygden.
Bild: Svenska Yle

Det är illa för KSF Media att tidningarna delas ut med dagsposten i glesbygden, säger vd Jens Berg. Berg säger att det fanns ingen möjlighet att förhandla med Posten om morgonutdelning av tidningar eftersom det största tidningshuset Sanoma och Posten redan kommit överens om att Helsingin Sanomat delas ut på dagen i glesbygden.

KSF Media var det mediehus som förhandlade längst med Posten för att få en annan lösning än att tidningarna delas ut på dagen på glesbygden i stället för på morgonen.

- Vi är det mediehus som är mest missnöjda med det som Posten erbjuder, om jag förstått det rätt, säger KSF Medias vd Jens Berg. Vi försökte få en annan lösning till stånd, men vi blev ensamma kvar om att vilja upprätthålla morgondistributionen. Det blev helt omöjligt med den prisplapp Posten gav.

Västra Nyland delas ut med dagsposten i glesbygden

Det största tidningshuset, Sanoma, beslöt att Helsingin Sanomat ska delas ut på dagen på de områden där det inte finns så många prenumerationer.

Det gjorde att ett mindre tidningshus som KSF Media inte hade en chans att hålla kvar morgonutdelningen eftersom prislappen för prenumaranterna skulle ha blivit för hög, säger vd Jens Berg.

Det betyder att till exempel Västra Nyland delas ut med dagsposten på vardagar på de områden som Posten definierar som glesbygd.

Däremot får de som bor i de centrala delarna av Hangö, Ekenäs och Karis tidningen tidigt på morgonen. Morgonutdelningen fortsätter också i Lojo, Sjundeå och Kyrkslätt.

Utdelningsdagarna för Västra Nyland står fast, tidningen delas ut på tisdagar och fredagar.

Tidningen Västra Nylands redaktion.
Bildtext Västra Nylands redaktion i Ekenäs.
Bild: Yle/Marica Hildén

På lördagar och söndagar delas tidningarna ut med morgonposten, men Jens Berg säger att prislappen är hisnande, så därför delas Västra Nyland inte ut på veckosluten då man skulle ha kunnat få tidningen på morgonen.

Det är inte heller klart hur det blir med tidningen på sommaren om du vill ha den till din sommarstuga under semestern. Jens Berg säger att man först måste få ut information till alla läsare om vad som händer efter den 8 december. Berg lovar att det kommer information i god tid om adressändringar inför sommaren.

- Jag ber om tålamod, det är en jättelik operation att nu få kontakt med alla.

Det är inte heller möjligt för KSF Media att distribuera tidningarna själv. Det är dyrt och tidskrävande, säger Jens Berg.

Då andra mediebolag försökt sig på egen distribution så har det tagit mellan 1,5-2 år att hitta en lösning.

- Det är ekonomiskt omöjligt för KSF Media att ensam dela ut tidningar utan andra mediehus, eller via Posten, på morgnarna. En sådan tanke är utesluten även i framtiden om inte övriga mediehus är med, och i synnerhet behövs Sanoma.

Hopplöst läge

Jens Berg säger att förhandlingarna med Posten var långa och svåra.

KSF Media stod inför faktum då Posten konstaterade att man har ett avtal med Sanoma.

- Det var i princip ett hopplöst läge då Posten meddelade att man har ett avtal med Sanoma. Det var helt omöjligt för oss att få en annan lösning.

KSF-medias VD Jens Berg intrervjuas i ett Yle-tält.
Bildtext Jens Berg.
Bild: Yle / Karin Filén

Det här känns bittert, säger Jens Berg.

- Vi har ju vant oss vid en tjänst som vi kunnat köpa och kunnat erbjuda våra läsare en service via det nätverket. Det känns bittert då det nätverket dras bort för oss som varit kunder länge, att man inte har något alternativ.

Enbart dåliga nyheter

Det är illa för KSF Media att tidningarna delas ut med dagsposten på många ställen.

- Det är många läsare som vill ha papperstidningen på morgonen, men vi vet inte vad det här beslutet betyder exakt. Men det är definitivt dåliga nyheter för oss.

Ett mediehus behöver också annonsörer, Jens Berg ser också med oro på den sidan.

- Det beror på vilken typ av annonsörer det handlar om, men min bedömning är att det är dåliga nyheter även på den fronten för oss.

Jens Berg kan inte ännu säga om förändringarna kommer att leda till färre prenumeranter och annonsörer, men han räknar med att responsen blir negativ.

- Det kommer att uppstå en negativ känsla när alla inser att Postens service försämras så här. Det leder knappast till något bra.

Goda råd är dyra

Vad gör man som vd när ett mediehus är försatt i en sådan här situation? Jens Berg skrattar litet då han får frågan.

- Ja, vad gör man. Vi erbjuder ju materialet digitalt. Den som prenumererar på Västra Nyland får ju den digitalt på morgonnatten, men många läsare vill även ha papperstidningen, som nu kommer på dagen och det gillar de inte. Det är jag medveten om. Så goda råd är dyra. Vad gör man då en service som man är vad vid inte finns längre?

Jens Berg säger att det är prenumeranterna och annonsörerna som bestämmer hur länge papperstidningen kommer ut.

Berg uppmanar ingen att enbart gå över till digitalt material, men den dagen det inte är möjligt att göra en papperstidning på grund av att det inte finns prenumeranter och annonsörer så får man ta sig en funderare.

Svårt för mindre tidningar

Enligt Risto Savikko, direktör för Postens tidningsdistribution, har förhandlingarna med tidningshusen gått bra trots att det handlar om en svår och utmanande fråga.

- I och med att vissa tidningshus väljer att gå ur så blir vi tvungna att föra upprepade förhandlingar med de förläggare som finns kvar. Det handlar om pengar och det gör det svårt men det har funnits förståelse hos vardera parter och en önskan att hitta en fungerande lösning, säger Savikko.

Hur ser det då ut med Postens ansvar när det gäller de små tidningshusen?

- Vi är beroende av hur mycket en förläggare vill satsa på utdelningen. Det handlar om affärsverksamhet. Vårt ansvar ligger i att hitta det billigaste sättet att dela ut tidningarna.

Risto Savikko påminner om att tidningsutdelningen i Finland sköts av närmare 15 olika företag, här har inte Posten något monopol.

- Vem ska betala för de små tidningarnas utdelning om tidningshusen själva inte gör det? Posten kan komma till mötes vid prissättningen men ansvaret ligger inte hos oss.

Han hänvisar till det österbottniska pilotprojekt inom vilket dagsposten delas ut tidigt på morgonen. Det har praktiserats på ett tjugotal orter under några års tid.

- Allmänt taget har vi ännu inte hittat tekniska och ekonomiska lösningar som gör det lönsamt med en tidigare utdelning av den här kalibern.

I Sverige har man arbetat med tidig utdelning men också noterat olägenheter med att föra ut brev samtidigt med tidningarna. Det medför också mera nattarbete för ett stort antal utdelare.

Sverige har utvärderat tidig utdelning.

Diskussion om artikeln