Hoppa till huvudinnehåll

Strömsö

Soffbord av stockar

Från 2016
Uppdaterad 08.02.2017 11:52.
Strömsö inslag: Soffbord av stockar - Spela upp på Arenan

Det är inte alltid så lätt att bestämma trädslag utifrån en sågad och hyvlad träbit. Ofta skulle man behöva få se löv och bark för att vara riktigt säker. Jag fick tag i några trästubbar, klurade ut trädslaget och gjorde soffbord av dem.

I Finland finns det mellan 25 och 30 olika trädslag, de vanligaste är björk, gran och tall. Om näver sitter kvar på björkstubben är den lätt att känna igen. Däremot påminner gran och tall om varandra. Dom har båda en ganska grov och skrövlig bark.

Den mest synliga skillnaden på en hyvlad gran- och tallplanka ser man på kvistarna. Granen har rundare och hårdare kvistar som ofta till och med lossnar när träbiten är torr och man knackar på kvisten. Tallens kvistar sitter hårdare fast i virket. Granvirke är mycket lättare än tall och åldras annorlunda. Tallen gulnar mer än granen.

Till fasadbräder passar gran utmärkt. Granens celler är nämligen uppbyggda så att vatten inte riktigt lätt kan tränga sig in. Tallen å sin sida är bra snickarvirke för t.ex. utomhusmöbler.

Ask

En av stubbarna jag hade som utgångsmaterial kom från ett träd som vuxit i en park. Den var av ask och var alldeles våldsamt tung.

Ask användes förr till vränger/spant när man gjorde träbåtar. Ask är lätt att böja om man värmer upp det i vattenånga och asken tål också fukt ganska bra.

Trädstockar blir små bord
Bild: yle/Strömsö

Poppel

En annan stubbe vägde nästan ingenting. Den var riktigt fnöskig och torr under barken och var inte mycket till snickarvirke, trots att den såg potent ut från början. Den påminde till utseende om sälj men visade sig vara en poppelstubbe.

Poppeln är ett fint träd. Den slår ut stora skott på vårarna som doftar gott. Om man däremot inte tycker om poppelträd och försöker utrota dem på sin gård finns stor risk att man förlorar kampen. Sågar man ner en poppel rakt av kommer det upp 20 nya popplar. Den skjuter likt asp upp nya skott ur rotsystemet.

Ett tips är att ringbarka poppel och asp på sommaren något år före man sågar ner dem. Då torkar trädet ut och kan inte längre producera rotskott. Låter man däremot träden stå kvar kan man välja att njuta av dem. Aspens löv prasslar fint och poppeln är vacker om våren.

Trädstockar blir små bord
Bild: yle/Strömsö

Björk

Den tredje stubben var av björk, inget snack om saken eftersom den hade näver på sig. Björkens näver är unikt, ljust och slätt. Veden är ljus och det är inga stora färgskillnader mellan årsringarna. Den är ett fint och hårt snickarvirke.

Trädstockar blir små bord
Bild: yle/Strömsö