Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Amerikan Porsas är årets företag i Lappträsk

Från 2016
Gris i Sjundeå
Bildtext Amerikan Porsas i Pockar föder upp smågrisar (illustrerande arkivbild).
Bild: Yle/Malin Lindholm

Företaget Amerikan Porsas har utsetts till årets företag 2016 av Lappträsk kommun. Företagarna bakom bolaget blickar framåt med tillförsikt trots utmanande tider inom branschen.

- Det känns positivt att kommunen har noterat och uppmärksammat vår verksamhet. Inte har vi desto mer hunnit fundera på priser här under den vardagliga verksamheten, säger Guy Bosas vid Amerikan Porsas Oy.

Bosas driver företaget tillsammans med den andra ägaren Niels Borup. Amerikan Porsas startade verksamheten år 2002 och produktionen finns i Pockar i Lappträsk.

Företaget föder upp tusentals smågrisar per år, som säljs vidare till slaktsvinstall och andra gödsvinsuppfödare i det skedet då grisarna väger mellan 25-30 kilogram. Grisarna kan väga upp till 120 kilogram innan de slutligen är slaktmogna.

kommunalgården i lappträsk
Bildtext Lappträsk kommun har sedan år 2000 utsett årets företag i kommunen. I fjol segrade Carlo Casagrande Oy.
Bild: YLE/Stefan Härus

Svåra tider för svinuppfödarna i Finland

Amerikan Porsas blickar framåt trots utmanande tider inom branschen.

- Det är ganska allmänt känt att svinnäringen är trängd i Finland för tillfället och priserna är ganska dåliga, vilket de har varit redan i flera års tid, konstaterar Bosas.

Han säger att den finska marknaden inte riktigt vill funktionera. Det handlar om en liten marknad och tack vare en stor import av svinkött har man fått till stånd ett visst överutbud på marknaden i Finland.

- Handeln är för koncentrerad här i Finland och har en sådan makt att våra slakterier inte riktigt kan förhandla effektivt. Det syns tyvärr i våra producentpriser.

Med producentpris avses det pris uppfödaren får i handen. Bosas säger att priserna inte har förändrats överhuvudtaget på ett år.

- Man har nu nått en sådan gräns att man inte längre kan sänka priserna.

Innan det sjönk priserna i fem års tid och Bosas säger att de har sjunkit med tiotals procent. I dag ligger Finland nästan 40 cent under tyskarnas producentpris per kilogram svinkött.

- Vi ligger 50-60 cent under det svenska producentpriset och har Europas lägsta producentpris för tillfället.

Bosas säger att priserna hålls nere tack vare det överutbud av produkter man har lyckats få till stånd på marknaden.

Griskultingar
Bildtext Producentpriset har sjunkit i flera års tid, säger Bosas (illustrerande arkivbild).
Bild: Seppo Nykänen

Svårt att få finländsk arbetskraft

För tillfället har företaget sex stycken anställda, varav tre är utländsk arbetskraft.

- Det är svårt att få finländsk arbetskraft till lantbruksgårdar nuförtiden. En del finländare går hellre arbetslösa än kommer till ett svinstall på jobb, konstaterar han.

Två av de anställda vid företaget är Lappträskbor. För tillfället finns inga planer på att utvidga verksamheten och desto mer samarbete med kommunen har Amerikan Porsas inte haft.

- Vi har egentligen inte behövt kommunen så mycket under åren, men vi betalar ju mycket skatt här.

Grannsämjan bättre i dagens läge

För snart tio år sedan fanns det grannar till företaget som motsatte sig företagets planer på att utvidga verksamheten, men i dagens läge har situationen lugnat ner sig.

- Det handlade egentligen mest om avundsjuka hos två tidigare svinproducenter i samband med att vi byggde så stort här i Pockar. De som kände till omständigheterna visste att det aldrig handlade om luktolägenheter eller andra problem, säger Bosas.

Han känner inte heller till att någon granne i dagens läge skulle ha något att invända mot svinstallsverksamheten.

Företaget ser positivt på framtiden trots det osäkra läget på marknaden.

- Det gäller att försöka överleva. Vi har ändå satsat ganska mycket på produktionen och vi har människor på jobb här som har en familj att försörja. Så det gäller att se framåt och försöka hålla företaget igång fast det inte alltid är så strålande tider, säger Bosas.

Grisar
Bildtext Amerikan Porsas har satsat ganska mycket på produktionen och försöker överleva trots att det är dåliga tider för svinuppfödarna just nu (illustrerande arkivbild).
Bild: Yle/ Anna Kyhä