Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo får landets första mögelklinik

Från 2016
Mögel.
Bildtext Åbo universitet har utvecklat nya metoder för att upptäcka mögel i fastigheter.
Bild: Yle/Mikko Koski

Åbo universitet grundar landets första forskningsenhet, Trossi, för personer som lider av inomhusluftproblem. Senare i vinter öppnar dessutom Åbo universitetscentralsjukhus en poliklinik som ska förbättra och underlätta vården av patienter som har symptom och som lider av den här sortens bekymmer.

- Det här blir landets första enhet som enbart koncentrerar sig på problematiken kring inomhusluft, säger Tuula Putus som är professor i arbetshälsa och miljöbiologi vid Åbo universitet. I de övriga nordiska länderna finns det en klinik vid varje sjukhus så det är bra att vi också öppnar sådana i Finland.

Tuula Putus är professor i yrkeshälsovård och miljömedicin.
Bildtext Professor Tuula Putus har ägnat den största delen av sitt yrkesverksamma liv på att jobba med patienter som lider av inomhusluftproblem.
Bild: Turun yliopiston viestintä/University of Turku Communications

Putus har en lång erfarenhet av den här sortens frågor och länge jobbat med problem och frågeställningar kring inomhusluft.

- Det här är en klar förbättring för patienterna som tidigare har tvingats vandra mellan olika polikliniker utan att egentligen få ett enhetligt svar på sina symptom, säger Putus. Nu ska personerna som har problem få hjälp från en lucka och samtidigt också få stöd för att tackla vardagen.

Kommunerna har skärpt sig

En stor del av inomhusluftproblemen beror på dåligt byggda hus och en stor del av problemen finns just i kommunala fastigheter som antingen har problem med inomhusluften eller är mögelskadade.

- Kommunerna vill nog åtgärda problemen men det är inte alltid lätt att veta vad man ska göra och hur problemen ska åtgärdas, säger Putus. Vi ska också fungera som en riksomfattande rådgivare som ger rekommendationer till kommunerna.

Putus har ofta varit inkallad som utomstående expert då skolor eller daghem har drabbats av problem med inomhusluften. Då har hon ofta kritiserat exempelvis Åbos politiker och tjänstemän i hårda ordalag.

Det är tråkigt om patienterna kommer i kläm mellan vårdinstitutioner och olika rådande praxis.

Tuula Putus

- Ibland har det kanske varit skillnader i hur man ser på problemen och vad man bör göra för att åtgärda dem men jag tycker att kommunerna och speciellt Åbo har skärpt sig, säger Putus. I dagens läge är man beredda att göra de reparationer som krävs men för att kunna göra allt krävs det förstås pengar som inte alltid finns.

Nya rekommendationer för god medicinsk praxis

Finska läkarföreningen kom för en tid sedan med nya nationella vårdrekommendationer vad gäller vården av patienter som lider av inomhusluftproblem.

Ofta är symptomen som patienterna uppvisar brokiga och det kan vara svårt att fastställa en ordentlig diagnos vilket försvårar patienternas vardag.

- Det är bra att rekommendationerna kom men många patientföreningar hade nog förväntat sig mer och därför tror jag att kritiken mot rekommendationerna har varit hård, säger Putus. Jag hoppas att vår forskningsenhet och kommande poliklinik kan råda bot på det här för det är tråkigt om patienterna kommer i kläm mellan vårdinstitutioner och olika rådande praxis.

Diskussion om artikeln